Rivning av personalbostäder på FS

Rivning av personalbostäderna på Furunäsets sjukhus, den 15.9 1986.
Foto: Lennart Lundquist.

HOSPITALET

Piteå Hospital och Asyl.

Furunäset

 

Furunäset 1993

Kolgården byggt 1954. Foto: Lennart Lundquist 1993. 
 
Kolgårdsmagasinet, Furunäsets sjukhus. Foto: Lennart Lundquist 1993.        
 
Panncentralen strax innan rivningen. Foto: Lennart Lundquist sept. 1993.
 
Pannhuset i Panncentralen. Foto: Lennart Lundquist sept. 1993.
 
 
 

Furunäset

Borggården, Furunäset i går. Min arbetsplats 1976-1991.      
 
Bakom de stora fönstren däruppe fanns en gång sjukhuskyrkan.      
 
Furunäsets kyrka invigdes som Piteå Hospitalkyrka den 6 januari 1894. Söndagen den 20 mars 1988 hölls den sista gudstjänsten, anledningen var den kommande nedläggningen av Furunäsets mentalsjukhus. Prosten Curt Carlsson förklarade att kyrkan skulle upphöra som officiellt kyrkrum.   
--------------------------------------------------------------------
Foto: Roger Lindqvist.  
 

"En dag blev han trött på livet!"

 
"J" var en man som led av psykisk ohälsa. Han blev därför intagen på en vårdavdelning på Furunäsets sjukhus i många år. Jag såg honom ofta komma cyklande på sjukhusområdet. En dag blev han trött på livet. Efter några dagars bortvaro och sökande, hittades hans livlösa kropp i älven. På stranden stod hans cykel prydligt parkerad.
 
Jag önskar att jag kunde berätta om "J" och alla hans olyckskamrater, som hade den stora oturen att drabbas av psykisk ohälsa. Vars tabubelgda typ av sjukdom gjorde dem "konstiga" i folks ögon.
 
Du kanske har mött någon på din väg? Som i dina ögon liksom inte passat in i det vanliga livsmönstret. Men bakom varje mänsklig individ, - hur konstigt de än beter sig - så finns en bakgrundshistoria, med en slags förklaring varför det blev som det blev.
 
Jag och mina arbetskamrater mötte många av dessa patienter i vår vardag. Men vi passade oss väldigt noga för att rubricera dem som: "konstiga", "udda" eller "tokiga". Det var män och kvinnor, som Du och Jag som "råkade" drabbas av den tabubelagda sjukdomen psykisk ohälsa. Det gäller därför att vara ödmjuk mot livet.
 
Roger Lindqvist. 
 

Furunäsets sjukhus - Årsberättelse 1968

Ur årsberättelsen har jag hämtat sjukhusdirektören Karl Grankvists slutord. 
 
 
Karl Grankvist, sjukhusdirektör. Som gick bort
i september 1973. Nyheten om hans bortgång,
kom under Furunäsets sjukhus 80-årsjubileum.
 
 
 

Furunäsets sjukhus - Årsberättelse år 1967

Ur årsberättelsen har jag bl. a. plockat följande:                  
 
¤ LÄKARE - Psykiatriska klinikerna.   
 
Överläkare: Mårten Kalling, Saima Haapaniemi, Bo Löfberg.
Två överläkartjänster vakanta. En bitr. överläkartjänst, vakant. En av överläkartjänsterna uppehålles av förste läkaren Franz Hancke. En förste läkartjänst är vakant. Tre underläkartjänster är vakanta.
 
¤ LÄKARE - Medicinska kliniken.     
 
Överläkare Gösta Erkstam är ordinarie på denna tjänst. Han tillträder den 1 juli 1968 efter att ha haft tjänstledigt från den tilltänkta tillträdesdagen.
T.f. överläkare Hilding Andreae har fram till juni 1967 uppehållit ovan nämnda tjänst. Överläkare Åke Spetz vid Piteå lasarett har uppehållit den vakanta medicin-överläkartjänsten, jämsides med sin egen tjänst från juni 1967.
 
 
Läkarbristen har varit synnerligen besvärande under året. Av på stat upptagna 10 läkartjänster äro endast fyra överläkartjänster besatta. Under månaderna december-augusti har vissa underläkartjänster periodvis uppehållits av utländska medicine kandidater. Trots att dessa i viss mån saknar rutiner, har de dock gjort sjukhuset stora tjänster. På stat befintliga psykologer och sjukgymnaster har ej kunnat besättas.
 
Under året har det rått god tillgång på såväl mentalvårdsutbildad sjukvårdspersonal, ekonomi- och kontorspersonal. Viss brist råder på leg. sjuksköterskor för tjänstgöring å speciellt kvalificerade sjukvårdsavdelningar.
 
 
 
 

Furunäsets skidvänner /1932

Flygfoto över Furunäsets sjukhus 1967. Bilden tillhör Lennart Lundquist.    
 
 
Medlemmar 1932:
 
¤ Sjukhuschef Dr. Eriksson - 1 kr.
¤ Läkarinnan Eriksson - 1 kr.
¤ Mari-ann Eriksson - 0,25 kr.
¤ Birgitta Eriksson - 0,25 kr.
¤ Elisabeth Eriksson - 0,25 kr.
¤ Doktor A. Kennolf - 1 kr.
¤ Doktorinnan Kennolf - 1 kr.
¤ Doktor Åderman - 1 kr.
¤ Syssloman Tallin - 1 kr.
¤ Eric Tallin - 1 kr.
¤ Sonia Tallin - 0,25 kr.
¤ Förestånderska Roos - 1 kr.
¤ Förestånderska Nilsson - 1 kr.
¤ Kassör Kallin
¤ Uppsyningsman Eriksson - 1 kr.
¤ Klara Eriksson - 0,25 kr.
¤ Birgitta Eriksson - 0,25 kr.
¤ Emil Vestling - 1 kr.
¤ Erik Vestling - 0,25 kr.
¤ Lotten Eriksson - 0,25 kr.
¤ Valborg Eriksson - 0,25 kr.
¤ Sven Eriksson - 0,25 kr.
¤ Axel Berglund - 1 kr.
¤ Karl-Axel Berglund - 0,25 kr.
¤ Einar Svärd - 1 kr.
¤ Ivar Svärd - 1 kr.
¤ Birgitta Svärd - 0,25 kr.
¤ Tage Åström - 0,25 kr.
¤ Arvid Åström - 1 kr.
¤ Trädgårdsmäst. Joh. Persson - 1 kr.
¤ Tora Persson - 0,25 kr.
¤ Matilda Persson - 1 kr.
¤ Bäckman - 1 kr.
¤ Fru Bäckman - 1 kr.
¤ Olga Ekberg - 1 kr.
¤ John Karlsson - 1 kr.
¤ Lennart Hellman - 1 kr.
¤ Nanny Vestling - 1 kr.
¤ Olov Vikström - 1 kr.
¤ Gunvor Lundvik - 1 kr.
¤ Elin Andersson - 1 kr.
¤ Ingrid Viklund - 1 kr.
¤ Ellen Berg - 1 kr.
¤ Ena Lundström - 1 kr.
¤ Maria Andersson - 1 kr.
¤ Torborg Norén - 1 kr.
¤ Hanna Lööv - 1 kr.
¤ Selma Sandberg - 1 kr.
¤ Mats Bergman - 0,25 kr.
¤ Isidor Nyström - 1 kr.
¤ Bo Öberg - 1 kr.
¤ Malmgren - 1 kr.
¤ Karl Hortlund - 1 kr.
¤ Helmer Antonsson - 1 kr.
¤ Sem Burman - 1 kr.
¤ Bengt Söderlund - 1 kr.
¤ Folke Söderlund - 0,25 kr.
¤ Ernst Eberman - 1 kr.
¤ Harald Bjurin - 1 kr.
¤ Hulda Beck - 1 kr.
¤ Sofie Terttu - 1 kr.
¤ Zelima Wallmark - 1 kr.
¤ Göte Antonsson - 0,25 kr.
¤ Clary Antonsson - 0,25 kr.
¤ Svea Rutqvist - 1 kr.
¤ Signe Vesterlund - 1 kr.
¤ Lydia Zakari - 1 kr.
¤ Sigrid Bäckström - 1 kr.
¤ Jenny Danielsson - 1 kr.
¤ Ellen Nilsson - 1 kr.
¤ Bror Isaksson - 1 kr.
¤ Karin Vesterlund - 1 kr.
 
OBS! Med reservation för stavningen på namnen.
/Roger.
 

Kuckelikulistiskt vid Furunäsets sjukhus

 
Stor lycka gjorde Busbångo (Acke Norberg) som intervjuades av
"forskningsresanden" Joel Berglund.
 
Barnbaletten och hela ensamblen samlad till final. Vid pianot, Acke Norberg. 
------------------------------------------------------------------
PITEÅ-TIDNINGEN ¤ Torsdagen den 26 mars 1959. 
 
 

"Jag är förlorad, jag är förtappad"

I slutet av juni 1987 ville Piteå-Tidningen göra ett reportage om den kommande nedläggningen av Furunäsets sjukhus. Min chef Stig Åkerlund, gav mig order att ställa upp på en intervju. Beroende på att ingen av kollegorna tordes. Samma dag som artikeln publicerades, skulle jag åka med bussen till Gällivare med en patient samt en kvinnlig vårdare. I vanliga fall åkte vi till Bodens garnissionssjukhus, när en patient skulle på datortomografi. Men vid detta specifika tillfälle, så var den trasig. Det blev alltså att åka ca 30 mil enkel väg till Gällivare i stället. Det var varmt som sjutton den här morgonen när vi åkte. I baksätet satt en rätt så nervös och orolig patient. Han kom under den nära 60 mil långa färden att upprepa samma fras om och om igen: "Jag är evigt förlorad, jag är förtappad, jag är förlorad, jag är förtappad..."
 
På kvällen när jag kom hem, så ringde orden i mina öron: "Jag är evigt förlorad, jag är förtappad..."
 
Roger, med landstingets och transportcentralens LT 35:a
i bakgrunden. I denna bil kördes bl a mattransporterna
vid sjukhuset. Men även en stor del hjälpmedel, såsom
sängar, permobilar, rullstolar, m.m.

Filmförevisning på Furunäsets sjukhus /1941

 

Teckningslista /Furunäsets sjukhus - 1942

 

"Barn som leker med eld" /Furunäsets sjukhus

 

Låg död i lägenhet i Piteå i 3,5 månad

Det här är en smått tragisk historia. Mannen i fråga hade tidigare varit patient på Furunäsets sjukus. Han har  - som jag kommer ihåg - blivit utskriven, och fått eget boende på Furuberget. När vi flyttade därifrån, i maj 1982, bodde han där. Och ibland kunde man höra honom predika från sitt fönster/balkong, så det hördes ut över hela området. Att han inte saknades tycker jag låter väldigt fel och konstigt. Men det kan beror på att han inte hade så stor umgängeskrets, kanske ingen överhuvudtaget, som anmälde detta. Tragiskt är ordet!
 
PITEÅ-TIDNINGEN ¤ Den 16 juni 1983.

Då Furunäset var Hospitalet

Anställda vid dåvarande Hospitalet.
 
Den här bilden från Furunäsets sjukhus bör vara tagen någon gång på 1910-talet eller möjligen något år senare. Sjukhuset kallades på den tiden Piteå Hospital och Asyl och köket hörde då liksom nu till inrättningarna. Mannen på bilden är Karl Anton Andersson, som var magsinsföreståndare, och han poserar som synes bland idel kvinnliga arbetskamrater. Närmast honom står Maja Stenberg och intill henne Emma Nilsson. Namnen på de övriga är okända.
---------------------------------------------------------------------------
PITEÅ-TIDNINGEN ¤ Onsdagen den 14 februari 1979.

Furunäsets mentalsjukhus, Piteå

 

"Till Sjukhusintendenten"

 

Wallsténs/Furunäsets sjukhus - 1961

 

Telefonlista för Furunäsets sjukhus.

Årtal okänt.

Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0