Öjeby sjukhem 1966

Gubbarna på sjukhemmet i Öjebyn förde uppgifter om vädret under mars månad 1966.

Landstingets Transportcentral Öjeby Sjukhem

 
 
 
 
 
Omkring 2000-2002 gjordes det en slags omorganisation inom Piteå Sjukvårdsdistrikt. Det anbelangade även oss som var anställda på landstingets Transportcentral som då fanns ute på sjukhemmet i Öjebyn. För min personliga del fick jag order om att skriva ner allt det jobb jag gjorde som postvaktmästare måndag - fredag. Hade man frågat mig vad jag exakt gjorde nära på varje klockslag som jag satt i min Caddy Combi årsmodell 1996 just nu idag 2022, hade jag inte kommit ihåg alla detaljer. Därför är det tur att jag liksom hamstern sparar på det mesta.
 
 
Caddy Combin som jag körde i vått och torrt döptes till "Jerry". Årsmodell 1996.
 
Eftersom det stod "Piteå sjukvårdsdistrikt" på sidorna så trodde en del att det var en ambulans. När jag tog den här bilden fanns den i privat ägo.
 
Min Jerry.
 
 
 
Egen namnbricka som jag aldrig använde.
 

Transportcentralen, Öjeby sjukhem - NLL 1991-2002

Under mina 11 år vid Öjeby sjukhem, så jobbade jag som postvaktmästare. "Titeln" var egentligen chaufför. Under de 15 åren vid Furunäsets sjukhus, så var jag kort och gott chaufför, men även vaktmästare. Vi transporterade patienter, hjälpmedel och mattransporter. I september 1983 öppnade landstinget en Transportcentral, eller som vissa benämnde det: Körcentral. 1991 flyttades verksamheten till Öjeby sjukhem. Som postvaktmästare så servade jag Folktandvården i Piteå, Läkarhuset Björnen, Vårdcentralen i Öjebyn och Piteå. Även Piteå lasarett och givetvis Öjeby sjukhem. Jag levererade m,edicin från lasarettets Apotek till Sjukhemmet och deras avdelningar. Medan jag var kvar på Furu så skötte jag även om tranporter av mediciner. Jag hade hand om penningtransporter och mycket annat.
 
De arbetsuppgifter jag utförde fick jag order om att skriva ner, från Månd.-Fred.
 
 
Furunäsets sjukhus 1976-1991, Öjeby sjukhem 1991-2002.

Öjeby sjukhem

 
Nr. 109 Gården, var min arbetsplats 1991-2002.

RSS 2.0