Vikingarna

 

Nils Poppe

 
Studio S har gett ut en rad intressanta svenska filmtitlar. Idag så handlade jag denna box med fyra Poppe-filmer. Jag har två boxar tidigare: Den stora deckarboxen och den stora Pilsnerboxen. Den sistnämnda handlar inte om drycken Pilsner, utan om de sk "pilsnerfilmerna" där man kunde njuta av exempelvis Thor Modéen, Julia Caesar, Sickan Carlsson och många andra.

Mixers

 
 
 

Musikanterna

 

Curt Görans

 
 

Lincons

 

Rolf Hülphers

 

Dalai Lama säger...

 
Efter Dalai Lamas hemresa, så skyndade vissa representanter ur massmedia att korrigera hans uttalanden. Man skyllde på "jet-legs" och att han var gammal och trött. Jag tyckte nog att Dalai Lama verkade vid sina sinnens fulla bruk när han gjorde sitt uttalande.
 
Det han sa var kort och gott, att de flyktingar som kommit nu borde åka hem för att bygga upp sina respektive länder. Han tillade: Europa tillhör européerna.

Morfar och jag

foto Roger Lindqvist
 
En sommardag i slutet av 60-talet cyklade jag med min morfar till hans gamla hus i Blåsmark. Med oss på cykelturen hade min mor skickat både smörgåsar, fikabröd och läskedrycker. Morfar cyklade först, jag strax bakom. När vi efter några timmar var på hemväg igen, så hade morfar först ett ärende hos en dam som bodde i ett rött hus invid vägen i byn. Morfar skulle hämta sin "medicin" som han sa. Inne i köket stod den äldre damen vid en gryta som puttrade på spisen. Ur samma gryta kom en doft som jag inte kände igen.
 
Innan det var dags att gå, så frågade morfar hur mycket "medicinen" kostade. Damen svarade, "Tio kronor!" Morfar tog upp sin slitna plånbok och gav henne pengarna. Så fick han flaskorna som han försiktigt stoppade ner i en väska. Som jag kommer ihåg så bestod morfars "medicin" av rönnbär. Det kan ha varit nåt mer i brygden, men rönnbär var i alla fall inblandad i drycken. När allt var klart så tog vi adjö av den äldre damen, och påbörjade vår färd mot Hortlax.
 
 

Tisdag den 25 september 1973

Ja, så var det tisdag! I dag så har Gustaf VI Adolf begravts. Vi kunde följa det i TV:n mellan kl 9.25 - 13.15. Men jag såg inte slutet. Jag slumrade till. Mamma och pappa tittade också.
 
Pappa började jobba kl 2 idag. En timme sen. Mamma ligger i vardagsrummet och läser. Själv så har jag spelat trummor. Klockan är nu 5 över 3. Skolbarnen har haft ledigt idag, pga kungens begravning. Ikväll visar TV ett minnesprogram om honom. Mellan kl 18.30 - 19.30.
 
Henning åker i kväll till södern igen. Gerd kommer hit ikväll. Jag fyller 16 år i morron. Onsdag den 26 september. Vi var och spelade i Sikfors i helgen. Jag satt och höll andan medan jag spelade, det fanns risk för mer näsblod. På lördagsmorgonen blödde jag återigen.
 
Dragspelaren Herbert Westerlund, ville att jag skulle komma och spela, men jag tackade nej. Han är en av Piteås mest duktigaste dragspelare. Varför jag tackade nej var pga att jag slulle spela i Sikfors FH samma kväll. Bosse Nyman spelade också. Det gick hyfsat!
 
Igår måndag, ringde John Harry och berättade att vi fått mycket beröm, det var ju roligt. Vi ska till Morjärv nu på lördag och spela, men då åker inte Bosse Nyman med. Det är ett gammalt kontrakt på trio. Ivan Öhult, också en fin dragspelare, ringde i söndags och ville ha  mig med nästkommande lördag. Tyvärr så krockar det med spelningen i Morjärv.
 
Roger, snart 16 år.
 
 

Furunäsets sjukhus /1953

 
 

Öjeby sjukhem

 
Nr. 109 Gården, var min arbetsplats 1991-2002.

Furunäsets sjukhus vid Piteå /1949

 
 
 
 
 
 
 
NILS Fredrik Sahlström f. 15 februari 1895 i Falun, d. 1 februari 1959.
 
 
 

Nyordning vid årsskiftet 1966/67

- Beslutet om att landstingen skulle övertaga mentalsjukvården kom redan 1963 men ännu har vi inte fått informationer  om omställningen som kan medföra försämrade förmåner för personalen, säger avd.-ordf. K. E. Winell.
 
Den 1 januari 1967 får mentalsjukhusen ny huvudman, landstingen övertar huvudmannaskapet från staten. Det återstår alltså endast drygt två månader, men personalen vid t. ex. Furunäsets sjukhus har ännu inte fått några informationer i vilken mån övertagandet inverkar på arbetstider och andra personella förhållanden.
    - Vi har inte en aning om våra villkor. Från ansvarigt håll har man framfört olika skäl till att förhandlingarna, gällande övergångsbestämmelserna, inta har kommit igång. Beslut om landstingets övertagande har ju förelegat sedan 1963 och därför anser vi det synnerligen egendomligt att ingenting har skett på detta område, säger man från personalsidan.
 
Vid månadsskiftet blev samtliga extra ordinarie befattningshavare uppsagda och alla extra anställda får även vänta en uppsägning i och med detta års utgång. Det sägs att det är en formell uppsägning och det är väl riktigt. Samtliga kommer väl att återanställas men informationer bör ges, säger personalen. Avd. 12 vid sjukhuset kommer att kalla medlemmarna till informationsmöte och dit skall även sjukhusledningen inbjudas för att man skall få veta var den står i sammanhanget. Personalen vill också ha med en representant, vald av personalen, i direktionen.
 
PITEÅ-TIDNINGEN ¤ måndagen den 17 oktober 1966

Furunäset läggs ned /1983

Senast 1995 ska det här vara stängt. Men vad det ska bli av byggnaderna får bli en senare fråga.
 
 
Det kommer knappast som någon överraskning, men för första gången sägs det nu rent ut i en landstingsutredning: Furunäsets sjukhus stängs senast år 1995. Den personal som "blir över" kommer att erbjudas andra vårdjobb inom kommunen.
 
Utredarna, den så kallade Styrgruppen för psykiatri, bedömer att antalet psykiatriska vårdplatser vid Furunäset/Öjeby sjukhem år -95 har nått en så pass låg nivå (totalt cirka 185 platser), att den stora institutionen inte längre behövs.
 
¤ ÖJEBYN RÄCKER
Samtliga patienter skulle kunna vårdas på Öjeby sjukhem. Därmed anses det inte heller rimligt att behålla de för närvarande 147 "vanliga", provisoriska långvårdsplatserna vid Furunäset. Dessa flyttas till lokala sjukhem, enligt utredningsförslaget.
 
Avsikten är också att bygga "ett par" nya sjukhem samt ett par nya vårdcentraler, i en speciell satsning på primärvården i Piteå. Landstinget har dock ännu inte fattat några beslut i denna fråga.
 
¤ "SEGER FÖR HUMANISMEN"
Landstingsrådet Karl-Gunnar Holmqvist menar att den utveckling som resulterar i Furunäsets nedläggning "totalt sett är en seger för humanismen". Detta trots alla praktiska problem som den psykiatriska vårdens omorganisation för med sig.
    - Vi har blivit mer toleranta mot avvikande i samhället. Gammalt tillbaka gömdes mentalt sjuka undan, på samma sätt som ofta var fallet med utvecklingsstörda - något som knappast förekommer i dag.
 
K-G Holmqvist ser det senaste årens utveckling på det psykiatriska området som resultatet av dels effektivare behandlingsformer, dels "en ökad medvetenhet om det humanistiska behoven".
 
¤ 300 BLIR "ÖVER
Cirka 1.000 personer arbetar i dag på Furunäsets sjukhus. Enligt utredarnas prognoser och förslag till inriktning inför 1990-talet, blir omkring 300 anställda överflödiga i Piteå. Dessa kommer att erbjudas annat vårdarbete på orten.
    - Huvudparten av dem kommer att fortsätta leva och verka i Piteå. Var och en får själv avgöra om han eller hon vill stanna på hemorten. Vi tänker inte starta någon resebyrå, förklarar K-G Holmqvist vid en presskonferens på onsdagen.
    - Men visst vore det bra om en del före detta Furunäset-anställda ville hjälpa till och bygga upp den nya verksamheten i Boden.
 
Att Furunäsets sjukhus läggs ned är ingenting att gråta över, menar landstingsrådet K-G Holmqvist (3:a fr v). I den s k styrgruppen för psykiatri som nu är klar med sitt uppdrag, har också övriga herrar på bilden ingått. Fr v Kjell Carlsson, Ola Dahlin samt närmast kameran utredningssekreteraren Lars Holmgren.
 
¤ JOBB TILL BODEN
Samtidigt som totala antalet psykiatriplatser i Piteå-sektorn beräknas minska från 529 i år till 231 (+ en buffert om 60) platser år 1995 sker en kraftig utökning av den psykiatriska verksamheten i Boden. Grannkommunens vårdplatser inom psykiatrin ökar från i dag 56 till 133 (+ 10) år 1995.
 
Ett inte ringa antal platser överförs från Piteå till Boden främst som en följd av att all psykvård utom den psykiatriska långvården ska sektoriseras.
 
¤ FACKET ACCEPTERAR?
Vad tycker de fackliga företrädarna i Piteå månne om att jobben flyttas härifrån till Boden? K-G Holmqvist är tämligen övertygad om att facket accepterar de föreslagna åtgärderna.
    - Personalen kan så oerhört mycket om den medicinska utvecklingen som skett. Och att man måste organisera om vården. Jag tror det finns enighet och en uppställning, fackligt och politiskt, på dom principer som förslaget vilar på, säger Holmqvist.
 
De tre politikerna i styrgruppen förutom K-G Holmqvist landstingsrådet Ola Dahlin samt direktionsordförande Kjell Carlsson, erinrar om att socialstyrelsen redan 1980 krävde en snar avveckling av Furunäsets sjukhus.
 
¤ FURUNÄSET RIVS?
Det är för tidigt att uttala sig om vad som ska hända med Furunäsets lokaler, tycker K-G Holmqvist.
    - Vi brukar diskutera med kommunen i sådana fall. Kanske går det att finna utomordentligt bra användningsområden för lokalerna på Furunäset.
 
Verksamheten vid Furunäsets sjukhus kommer att minska successivt. Redan nästa år ska den nya psykiatriflygeln vid Piteå lasarett, med 45 vårdplatser stå klar. Dit flyttas bl a korttidsvården. Kvar vid Furunäset/Öjeby sjukhem blir rehabilitering, psykogeriatrik (dvs vård av åldersförvirrade) samt psykiatrisk långvård.
 
PITEÅ-TIDNINGEN ¤ torsdagen den 3 november 1983.
 
foto Gunnar Westergren.
 
 
 

Piteå Hospital /1919

 

Christers

 

Onda människor

Det finns sådana onda människor, att dörren till helvetet
är stängd för dem.
 
Roger Lindqvist  

Thorleifs /1978

 
Främre raden fr v THORLEIF TORSTENSSON 1962-2012. HANS MAGNUSSON 1962-2012. Bakre fr v JOHAN MÖLLER 1962-1991, KIM LINDAHL 1969-2012, JÖRGEN LÖFSTEDT 1970-2012, MAGNUS "BISSE" BERGDAHL 1968-2008.
 
Magnus " Bisse" Bergdahl f. 1950-08-19 d. 2017-12-07.

En kväll i musikens tecken

 
I juli månad 2014, så möttes gamla kolleger från olika band i Piteåtrakten för att under några härliga timmar träffas, musicera och käka. Den här bilden togs av Seija Höglund vars make Janne jag spelade med i John Harrys och Rolf Åhmans under 70-talet. Det bildades olika konstellationer under sommarkvällen, detta var en av dem. Om jag inte minns fel så var vi 3-4 trummisar som turades om bakom slagverket.

Max Fenders /1976

 

Kärleksstigen 15.9 2015

 

GISSBOLS /1977

 
 
 
 
Son till Sven-Olof Walldoff.
 
 

Lotta & Anders Engbergs orkester /1992

Fr v Peter Åhs, Jörgen Horneij, Lotta Engberg, Pedro Johansson, Anders Engberg och Patrik Ehlersson. Trummisen Jörgen Horneij, avled 1992. När Lotta och Anders Engberg gick skilda vägar, bildade Lotta sitt eget band där Peter Åhs, Pedro Johansson och Patrik Ehlersson också ingick. Anders Gustavsson, var trummis i bandet.

HUMLOR OCH BIN /1974

 
¤ Örjan Englund
 
¤ Mats Öberg
 
¤ Peter Forbes
 
¤ Jan Bråthe
 
¤ Tommy Zwedberg
 
¤ Sven Hellsten

Kjell Öhman - en mästare på sitt instrument

 
KJELL ÖHMAN f. 3 september 1945 d. 5 november 2015.

Chaplin - ett gränslöst geni

 

Caltex /1952

 

Lördag den 22 september 1973

Förra gången jag skrev, så hade jag problem med näsblod. Dagen därpå så åkte jag till lasarettet i Piteå där man brände mig i näsan. Nu äntligen har det slutat. Mamma, ringde syster på morgonen och hon sa att det vara bara att komma till lasarettet på en gång. Vi åkte kl 9 och kom hem kl 1. Fyra timmar på lasarettet i Piteå varav en timme att vänta. Jag fick sitta i en stol i tre hela timmar fullproppad med bomull i näsan. Usch hur det kändes! Först dagen därpå fick jag plocka bort det. Och nu sitter jag här.
 
Var till Älvsbyn i torsdags för en rep.kväll med John Harrys. Bosse Nyman, hade en kompis från Amerika med sig. Han pratade bara engelska. Vi var på Forum i Älvsbyn och tränade. Ikväll ska vi spela på GDV i Sikfors FH.
 
Mamma håller på att pyssla med några saker, och pappa är på jobbet. Han slutar kl 2 idag. Var och klippte mig igår, efter det så hälsade vi på hos Gerd och Henning, han fyllde 28 år igår. Han fick en ask med praliner och en tårta. Gerds mage blir bara större och större. Till våren så blir man ju morbror. Mamma och Gerd håller på att sticka kläder till lillen eller lillan?
 
Roger  

Flamingokvintetten - 1976

 

Ingenting är längre som förut

En dag för några veckor sedan, kom jag och Elisabeth åkande i våran Toyota på väg mot Piteå. Vi var på hemväg efter ett besök i Munksund, en by som ligger endast en liten bit från själva centrum. När vi passerad simhallen i Munksund så kommer plötsligt ett barn ut rakt i körbanan. Barnet har sin blick fokuserad i en telefon som hon eller han håller i handen. Hade vi kört fortare hade det kunnat sluta riktigt illa.
 
När vi kom hem så berättade jag om händelsen i en grupp som heter Pite kort och gott. Jag beskrev det vi hade varit med om i hopp om att nån förälder kände igen sitt barn och på så sätt kunde berätta att man måste se sig för när man korsar en allmän väg. För att ge ett slags igenkänningstecken så berättade jag att telefonen var rosa till sin färg. Jag drog den slutsatsen att kanhända det var en liten tjej som vi hade sett.
 
Det dröjde dock inte värst länge innan två damer hörde av sig. Den ena var klart irriterd, och skällde ut mig. Hon tyckte att jag skulle tänka mig för när jag hävdade att den rosa färgen hörde ihop med en flicka. Då förklarade jag att den rosafärgade telefonen inte var det viktigaste i sammanhanget. Det väsentliga var att barnet inte skulle göra om det hon eller han hade gjort. Varför jag angav färgen var att någon förälder skulle känna igen sitt barn. Så detta inte skulle upprepas.
 
Jag hade trampat en genus-tänkande dam på hennes ömma tår. Det som jag tyckte var mest underligt var att hon inte verkade bry sig om barnets väl eller ve. I hennes värld var det det en katastrof att jag, en vit medelålders CIS-man som numera är så avskydd i feministiska kretsar fick henne att spy galla för mitt "övertramp".
 
 

The Telstars /1964

 
Den 23 januari 1964 fanns The Telstars på Bildjournalens omslag. På bilden ses tre av medlemmarna, fr v Kjell Öhman, Gösta Nilsson och Ulf Söderholm. Utanför bilden finns Marcus Österdahl och Rolf Bäckman. Idag finns endast Ulf Söderholm och Marcus Österdahl kvar i livet.

Bonden och hans värld

På Avans Lantbruk i Hortlax byggs det för fullt. Detta pga av de åtta nya kossorna som flyttade in för nån månad sen. I Gårdsbutiken säljer man nu även ägg. Hönsen är numera också en del av lantgården. Här finns även honung till försäljning. En del av de pengarna gpr oavkortat till Kjell och Solbritt Holmboms hjälpverksamhet i Kenya, under namnet SK-AID. Solbritt är Elisabeths syster.
 
Sonen tillbringar många timmar i sina traktorer. Ibland i sällskap med sina två söner, Malte och Loke. Dottern Norah är inte lika intresserad.
 

Måndag den 16 september 1985 kl 20.35

Satt uppe till halv ett i natt. Valvaka var det! Sossarna vann. KDS kom in med ett mandat i Riksdagen. FP gjorde ett bra val. Centern ett katastrof val. Moderaterna 21-22%
 
Robert sover. Han har ont i magen. Kanske nån ny tand på väg? Pappa skjutsade mig på jobbet i morse. Barnflickan kom halv sju. Barnen låg och sov då. Dom vaknade först halv åtta. Mor och far var förbi husvagnet ikväll, sen så åkte vi förbi dem. Bettan skall börja på ett nytt schema på sitt jobb. Preliminärt än så länge. Jag har suttit i Transportcentralen i dag. Tagit emot en del beställningar från avdelningarna på Furu bl a.
 
Roger.

En ung BENNY ANDERSSON

 

Björn Skifs /1969

 

Lördagskvällen 15 september 1973 kl 21.30

Kungen är död! Gustav VI Adolf avled för en timme sedan, klockan 20.35. Det spelas sorgemusik just nu i både TV1 och TV2. Man gjorde avbrott i progrmmet, Stig Berglind, reporter på Aktuellt berättade nyheten iklädd en svart kostym med svart slips och med en mörkblå bakgrund.
 
Han sa:
 
Vi har ett sorgligt meddelande till Sveriges folk. Konung Gustav VI Adolf har stilla insomnat på Helsingborgs lasarett.
 
 
Roger, kl 21.40 lördagskvällen den 15 september 1973.

Robert Kennedys död /1968

 
Onsdagen den 5 juni 1968 utsattes Robert Kennedy för ett attentat efter ett tal i Los Angeles. Tidigt på morgonen den 6 juni avled han av sina skottskador.
 
Jag var 10 år då detta hände, skulle fylla 11 år i september. Jag samlade på allt som handlade om mordet. Urklippen har jag kvar än i dag i mina klippböcker. Jag började rätt så tidigt att intressera mig för det som hände i omvärlden.

Stig Grybe & Martin Ljung /1964

BILDJOURNALEN 1964-02-26
 
De båda herrarna medverkade i Povel Ramels revy: Ryck mig i snöret.

Klippo /1966

 

Andreas, Malte och John Deere

Malte åker i traktorn med sin pappa Andreas.
 
Tillsammans håller de landskapet öppet. Naturligvis är det John Deere som
bonden och hans son använder sig av.
 

Flamingokvintetten - 1968

 
Boris, Gunnar, Hasse, Dennis och Åke.

Hortlax pastorat /1953

 
¤ CARL OLOF DEGERMAN f. 1898-08-18 d. 1961-07-28
 
¤ ELOF WIKLUND f. 1905-05-22 d. 1994-03-17
 
¤ ARVID BERGSTRÖM f. 1894-01-10 d. 1968-09-25
 
¤ SIGURD SUNDSTRÖM f. 1906-03-25 d. 1983-12-05
 
¤ GUNNAR SUNDÉN f. 1911-05-19 d. ?
 
----------------------------------------------------------------------
Gunnar Sundén, var min lärare i Hortlax Centralskola 1968-1971.
 
 

Tor-Erik Rautio - Shanes /1965

BILDJOURNALEN /1965
 

Bildjournalens topplista

 
Bildjournalen den 22 januari 1964

The Shanes /1964

 
BILDJOURNALEN ¤ 22 april 1964

Streaplers /1964

 
BILDJOURNALEN 15 januari 1964.
 
Vid den här tidpunkten så var Streaplers inget dansband, man kallde sig THE STREAPLERS och konkurrerade med andra popband i landet. Övergången till renodlad dansorkester kom omkring 1967-68.

Sune "Tjorven" Mangs /1964

 

Badhusparkensscen, Piteå 2018-08-13

 

Öjeby sjukhem 2018-08-21 kl 13:37

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag jobbade på sjukhemmet 1991-2002.

Val 79

 
¤ Lars Werner f. 1935-07-25 d. 2013-01-11
 
¤ Olof Palme f. 1927-01-30 d. 1986-02-28
 
¤ Thorbjörn Fälldin f. 1926-04-24 d. 2016-07-23
 
¤ Ola Ullsten f. 1931-06-23 d. 2018-05-28
 
¤ Gösta Bohman f. 1911-01-15 d. 1997-08-12
 
-----------------------------------------------
 

Janne Loffe Carlsson /1979

1979 repriserades succé serien, Någonstans i Sverige. Det var 1973 som Janne Carlsson slog igenom med buller och bång då han blev 111:an Loffe med hela det svenska folket. Olle Björling var också med i serien, då som 107:an Andersson.
 
Både Janne och Olle var födda året 1937. De båda kollegarna avled också samma år, 2017. Olle Björling den 20 april 79 år gammal, och Janne Carlsson den 31 augusti, 80 år gammal.
 
 

Torsdag den 12 september 1985 kl. 17.55

Har jobbat som vanligt idag. Jag har kört Sjukhemmets stora buss, första gången efter uppkörningen i mars månad. Andreas och jag har varit in med TV:n hos Hans Linds TV-service. TV1 syns inte bl a. Jag var först hos grannen Tor Lundkvist men han hade inte tid. Vi har istället lånat mors och fars TV från deras husvagn.
 
Andreas har varit på barntimmen för 2:a gången i dag. Han hade gjort en målning på baksidan av ett vykort som han gav till farmor och farfar. Just nu så ritar han på nästa sida. Robert sitter här på bordet, och stör oss, som vanligt. Han vill också rita.
 
Jag och Bettan förtidsröstade i tisdags på posten i Hortlax. Nu har Robert också ritat litegrann. Robert har börjat pussas. Han pussas och och pussas. Solen skiner ute. Det är vackert. Bettan käkar jordnötter, även ungarna.
 
Roger

Val 70

 

Projektor modell Ä

 
Den här projektorn tog jag en bild på när vi gjorde ett besök i en gammal biograf i Adak den 10 augusti 2012.

Mercan

 
foto Roger Lindqvist 2012-09-12

Bodsjön 2012-09-09

foto Roger Lindqvist

Piteälven

 
Lördageftermiddag den 8 september 2012.
 
foto Roger Lindqvist  

Robert och Daniel - 8.9 2012

 
I början av september 2012 flyttade vi från den plats där vi hade bott 30 år. Yngste sonen flyttade in med sin tjej. På bilden håller bröderna Robert och Daniel på med ett jobb.

Sven Tumba

 
Sven Olof Gunnar Johansson, mer känd som Sven Tumba. f. 28 augusti 1931 d. 1 oktober 2011. Tumba, spelde center i Tre Kronor i många år. Nr. 17 hade han på sin matchtröja. Sitt sista VM gjorde han 1966. Tre guldmedaljer blev det under karriären, 1953, 1957 och 1962. Han spelade även några fotbollslandskamper.

"HONKEN" HOLMQVIST /1972

VARFÖR grinar du så illa "Honken" Är det månne VM-formen som oroar?
 
HOCKEY-VM närmar sig med stormsteg. Och naturligtvis är Tre Kronors chanser nere i Prag föremål för livliga spekulationer. Genrepet mot ryssarna visade att slutspelet har slitit hårt på våra hockykämpar om medalj av ädel valör.
 
Mest oroande i den svenska truppen tycks vara "Honkens" sviktande formkurva. "Honken" är långt ifrån toppform. Hans insats mot ryssarna har en osäkerhetens prägel över sig. Men allt skall inte skyllas på vår nationalidol. Uteförsvaret fungerar inte tillfredsställande i vissa moment. Täckningen framför våra målvakter är inte av acceptabel klass.
 
På lördag inleder Tre Kronor det stora äventyret i Prag mot Schweiz. En normalt sett lätt uppgift. Men svenskarna har gjort plattmatcher tidigare. För att hänga med i guldjakten med ryssar och tjecker fordras två poäng i inledningsmatchen. Maltsev & Co tar knappast stryk av mot ett lag av Schweiz kaliber.
 
Under veckan har Tre Kronors förbundskapten kört hårt med våra gossar på Scaniarinken i Södertälje för att om möjligt bygga upp en ny formtopp till VM. En som verkligen fått svettas under dessa dagar är "Honken". Med kamraternas stöd har "Honken" jobbat som aldrig förr. Allt med sikte på att ta revansch och bevisa att han inte är slut som stormålvakt.
 
Piteå-Tidningen ¤ April 1972

Valet 1968

Tage och Aina Erlander delar ut valsedlar på valdagen 1968.
 
Valet 1968 blev Tage Erlanders sista. Som ses på löpsedlarna så blev han valets segerherre med 50,1 %.
 
Fina siffror för Tages S-parti. Släng dig i väggen, Löfven!
 
 

Massakern i OS-byn 1972

 
Mitt under de pågående Olympiska spelen i München, 1972 mellan den 5-6 september, mördades elva israeliska idrottsmän av åtta personer ur den palestinska terrororganisationen Svarta september. Min pappa och jag följde OS-spelen med stort intresse. Men i och med denna händelse så lades en slags sordin över stämmningen.

Gunwer Bergqvist /1966

 

Diskmaskin /1968

 

Ett tragiskt minne

 
Det tog personalen från brandkåren ungefär en timme att skära loss de omkomna ur bilvraket. T.v. i bild polismannen Willy Nyström
 
13-åriga Birgitta Dahlberg från Rosvik skulle konfirmeras i Norrfjärdens kyrka på midsommarafton. Det skulle bli en högtidlig och trevlig midsommar men den slutade i en stor familjetragedi. När hon åkte från hemmet tillsammans med farmor och farfar krockade de med en norsk långtradare på E 4.
 
 Det blev en svår kollision. Bilen som de tre omkomna färdades i var en VW TLE 1600.
 
Birgitta och farmor och farfar Sadura och Daniel Dahlberg, från Norsjö i Västerbotten dödades omedelbart. En syster till Birgitta, Katrin 15 år skadades. Bilen mosades fullständigt sönder och följde med långtradaren ett 70-tal meter. Birgittas föräldrar kom en stund senare till olycksplatsen men fortsatte till Norrfjärdens kyrka där de fick veta om olyckan.
 
---------------------------------
PITEÅ-TIDNINGEN ¤ Juni 1973 / Foto: Nils Ögren
 
Den undre bilden har jag lånat av Leif Lidman.

SALUT - Norrköping /1987

 
Bakre raden tv Tage Öst. I mitten längst fram Kent Szwonder, trummis i Streaplers 1988-90.

Olycka på Nygatan i Piteå /1955

 
En i Norrfjärden välkänd person, f. fiskaren Albert Björklund, fick sätta livet till vid en trafikolycka på lördagsmiddagen. Björklund, som skulle ha fyllt 91 år kommande lördag, fick vid kollisionen med en bil så svåra skallskador att han avled efter några timmar.
 
Olyckan inträffade på Nygatan. Flera bilar var vid tillfället på väg in mot stadens centrum. Björklund var ute och promenerade och korsade gatan, av allt att döma utan att förvissa sig om att passagen var fri. Han blev härvid påkörd av en i Pitholm hemmahörande personbil. Den gamle träffades av bilens högra framdel och kastades i gatan, där han blev liggande svårt blödande av skador bl a i huvudet. Vid framkomsten till lasarettet, dit Björklund fördes avled han så småningom.
 
PITEÅ-TIDNINGEN ¤ 15 augusti 1955

Frank Andersson är död

Brottarlegenden, Frank Andersson har avlidit, 62 år gammal. Han avled efter en hjärtoperation på Karolinska i Stockholm idag den 9 september. Frank Andersson tillhörde de berömda 56:orna, bestående av Linda Haglund, Ingemar Stenmark och Björn Borg. Nu har alltså gruppen halverats. Linda Haglund avled den 21 november 2015, 59 år gammal.

Erik "Bullen" Berglund /1952

 
Skådespelaren, Erik "Bullen" Berglund (1887-1963).
 

Cykelolycka i Hortlax /1970

Fru Lydia Nyström slungades vid kollisionen mot bilens vindruta och sedan ner i vägbeläggningen. Inringad syns den demolerade cykeln och infälld den svårt skadade kvinnan.
 
Fru Lydia Nyström, 63 år, Hortlax, skadades svårt vid en trafikolycka på onsdagseftermiddagen utanför sitt hem. Hon kom cyklande på E-4 från en närliggande affär och skulle svänga in mot hemmet när hon bakifrån påkördes av en bil. Enligt bilisten hade inte fru Nyström givit något tecken. Hon slungades mot vindrutan och kastades sedan ett tiotal meter i bilens färdriktning.
 
Fru Nyström vårdas på intensivvårdsavdelningen vid Piteå lasarett för komplicerade arm och benskador samt svåra bukskador. Utgången betecknas som oviss. Detta är den tredje svåra trafikolyckan på några dagar i Piteå där cykel-bil varit inblandade.
 
Vid den aktuella olyckplatsen är E-4:an rak och det är realtivt god sikt frånsett infarten till gårdarna på ena sidan. Orsaken till olyckan kan dock inte vara dålig sikt. Trots allt är denna cykelolycka den tredje på en sträcka av cirka 100 meter. Tidigare har ytterligare två cyklande kvinnor påkörts av bil, men i båda fallen har skadorna blivit lindriga.
 
PITEÅ-TIDNINGEN ¤ Onsdagen den 2 september 1970
 
Lydia Nyström, avled av sina skador dagen efter olyckan, den 3 september 1970. Kan tillägga att jag och min kompis Per, kom till olyckplatsen strax efter olyckan. Detta var den andra svåra olyckan som vi blev vittne till. Den 28 augusti 1967 inträffade en olycka ett hundratal meter hitanför den här platsen. Två personer omkom.

Erik Carlsson "På taket" /1963

 

Long Hot Summer

Fredag den 12 juli 2018.
 
I sommarhettan.
 

"Stisse" Johansson

 
Kan det möjligen vara Sovjets väldige back Alexander Ragulin, som "Stisse" konfronterar?

Hästar och snus

Sällan tuggar hästar snus.
 
ROGER LINDQVIST (snusfri sedan 2000)
PS. Jag snusade en dosa varje dag.

Ford Anglia /1959

 

Volvo PV 444

 

Joakim Bonnier /1956

 

Teknikens Värld /1954

 

Motor /1961

 

Teknikens Värld /1955

 

Brandbil årsmodell 1939

 
 

SONOR 70-tal

 

NORAH 2013-08-22

 
foto farfar

Rönnbärstider

 
foto: ROGER LINDQVIST  /2012-09-05

Tillbaka till platsen

 
I 30 år bodde vi på den här platsen. De första fem åren i mitt gamla föräldrahem. Men från och med den 2 april 1987 fram till månadsskiftet augusti/september 2012 bodde vi i Älvsbyhuset som ses i bakgrunden. I dag bor Daniel där med sina två katter Pelle och Selma.
 
Bilden togs den 5 september 2017.

Facebook har blivit en sandlåda

Facebook har blivit en sandlåda. Här slåss fullvuxna? män och kvinnor om vem som är bäst lämpad att styra landet efter valet. Jag har för min egen del tagit en paus på obestämd tid från fb-dagiset.
 
 

Snurriga Sverige

Ingen har väl missat att det pågår en valrörelse i landet? En av de mest smutsiga i sitt slag, med ideliga slag under bältet. På facebook håller vissa personer att rensa ut fb-vänner som stöder SD. Det räcker att nån fb-vän råkar trycka en tumme upp för Åkesson så kastas offret på sophögen. Vänta nu, visst råder det åsiktsfrihet här i landet? Jo, jag menar väl det.
 
Jag kan inte låta bli att tänka på hur man fungerar som människa när man endast vill omge sig med JA-sägare? Undrar även hur det går att åka till sitt jobb med den stora risken att nån av jobbarkompisarna röstar "fel". I så fall måste offret elimineras.
 
I alla de åren jag både jobbat och spelat har jag mött män och kvinnor med helt andra åsikter än de jag har. Jag har umgåtts med Moderater, Socialdemokrater, VPK:are, Folkpartister, Centerpartister, KD:are, SD:are  och många fler. Tänk om jag hade yrkat på att alla skulle vara S-märkta. Det hade inte gått. Därför tycker jag att de som tar bort oliktänkande drar ett löjets skimmer över sig. De som trycker på "ta-bort-knappen" är själva ivriga anhängare av mångfald. Tydligen så är det nåt som kracklerat i deras huvuden när mångfalden i åsikter inte går att tillämpa för deras del.
 
Vad blir då nästa gång? Man tar bort alla som inte kör Volvo? Eller alla som kommer från Piteå? Nä, detta med bortplockning håller inte. Det är också en fara för demokratin.
 
Roger Lindqvist 

SAAB 99 /1969

 

Så var det...

Min pappa dog 2005 och min mor 2018. När jag tänker tillbaka så hade vi aldrig nån slags "uppgörelse" med varandra. Från tidig barndom var jag fostrad att ha respekt för mina föräldrar. Visst tyckte vi olika många gånger, men aldrig att jag konfronterade dem. Med andra ord, jag ställde dem aldrig "mot väggen". På samma sätt fungerade mina föräldar gentemot sina föräldrar. Varje gång min morfar kom på besök, flera gånger i veckan, så var mamma fylld av respekt mot honom. Det fanns inga schismer. Inget bråk, det vara bara så.
 
Jag och min syster Gerd brukar prata om detta ämne då och då. Jag frågade mamma några gånger hur det kunde se ut hemma hos henne i Blåsmark. Hur deras relationer såg ut. Mormor och morfar bestämde i hemmet. Barnen rättade sig in i ledet. Nu var allt kanske inte helt perfekt jämt, konstigt vore väl annars, men respekten fanns.
 
I pappas föräldrahem fanns tio barn. Farfar styrde med järnhand många gånger. Farmor var mild och snäll. Farfar var ingen despot, men han hade både humör och stark vilja. Ändå så fanns det även här en respekt från pappas sida mot föräldrarna. En gång kom min far hem efter att ha sökt jobb på ett sågverk i närheten, jobbet fick han inte. När farfar hörde det så bad han min pappa försvinna. Farmor försökte lindra, medan farfar pekade mot dörren. Ändå så pratade min pappa aldrig illa om sin pappa. Det vara bara så.
 
Det hör till saken att 1936 vid femtio fyllda, drabbades farfar av en reumatisk sjukdom som gjorde honom till sjukpensionär. Att ha tio barn i familjen krävde sin man. Därför så fick barnen, när de hade fått jobb, betala av sin lön till farfar och farmor. En dag fick en av pappas bröder nog. När farfar bad om hans pengar vägrade han. Inte mer än rätt kan man tycka.
 
Farfar var även ekonomiskt lagd. Kanhända på gränsen till snål. Farmor var tvärtom. En av mina farbröder hette Åke. Han berättade en gång i början av 90-talet att "mamma fick arbeta ganska mycket. Hon hämtade ved i bodan då pappa inte orkade. Hon tvättade, lagade mat och fanns alltid i vår närhet". När mina föräldrar köpte hus 1957 så var det mycket som skulle fixas inte minst med alla papper. Där var farfar till stor hjälp. Var det nåt han kunde så var det detta med skrivelser mm.
 
Man kan ju undra hur farfar hade haft det under sin uppväxt hemma i Blåfors. Han började som dräng vid 12-13-årsålder, och jobbade fram till 1936 då han som sagt inte orkade längre. Han hade besvär med sin värk osv. Kanhända var det därför humöret inte alltid var på topp.
 
Roger 

I dag

I dag är den dagen, du aldrig får igen.
 
Roger Lindqvist  

Jens Ågohs /1981

 

JIGS - Trollhättan

1972
 
 
1977
 

Salut /Norrköping - 1987

 

Max Rogers - Norrköping

 

SAMZONS /Linköping

 

Leif Hultgrens

 

Leif Bloms /Växjö

 

Pelle Nilssons / Kristinehamn

 

Kent Eriks /Lövestad

 

Jandéns / Kalmar

 

Lill-Ingmars

 

Lill-Ingvars / Uddevalla

 

Målle Lindberg - Zigenareevangelist

 

Olle Björklund

1961
 
1962
 
1965
 
 Olle Björklund
 

ANNAGRETA KVARNBERG´S /Varberg

 

Bosse Dahlstrands /Ödeshög

 

Kurre Larssons, Örebro.

 

En titt i backspegeln

 
Söndagen den 4 september 2016 åkte vi till Vallen i Svensbyn, Roger, Elisabeth, Max, Linda och Daniel. En trevlig stund tillsammans.

Hattudden, 3 september 2015

 
Å, här står jag, och ser allmänt glad ut. När jag ser den här bilden framträder tre (3) saker/detaljer  beträffande mitt utseende. 1. Morfars näsa. 2. Pappas ögon.  3. Mammas smilgropar. Varifrån rytmkänslan kommer ifrån vet jag inte. Jag kan väl tillägga en 4:e detalj också, längden dvs räknat från huvudet till marken har jag fått både från min farfar och min far. Men jag är faktiskt en aningen längre än dem båda.

Lars och Lola Ekborg /1963

 

SAAB V4 /1969

 

Grov våldtäkt

Våldtäkt på en "ung kvinna" kunde vi läsa om i tidningen idag. Den "unga kvinnan" är endast 14 år gammal. Nyheten i sig borde få vem som helst att kräkas. Dvs de som tillhör den civiliserade delen av medborgarna. Tyvärr så finns det många som knappt lyfter på sina ögonbryn. I de politiska kretsarna är man livrädd att behöva uttala sig om det som händer och sker öppet i samhället. Speciellt nu så här strax före valet den 9 september.
 
Vi har kommit dithän, då våldet mot medborgarna inte längre spelar någon större roll. Huvudsaken är ju att de som redan sitter bekvämt i Rosenbad får sitta kvar ännu en mandatperiod. Strunta i folket! Det har gått så långt att de som bryr sig om offren, blir betraktade som nazister och icke önskvärda. Kyrkans män och kvinnor säger icke ett endaste litet pip. Tystnaden är total. Så här såg inte min värld ut under uppväxten. Sverige har blivit ett dårhus.
 
Roger  Lindqvist  

Cool Candys

 

Måndagen den 3 september 2012

 
Den här bilden tog jag under en hektiskt period aug. sept 2012. Vi skulle flytta från vårt hus efter 30 år till en lägenhet  uppe i byn. Yngste sonen skulle flytta in i huset. Samtidigt skulle min mamma flytta till ett äldrebonde i samma by. Vi hade två flyttningar på gång samtidigt. I samma veva så föddes vårt tredje barnbarn Malte. Innan flytten så gick avloppet åt skogen. Vi var därför tvungna att åtgärde det så fort som möjligt. Tur var ju då att sönerna Robert och Daniel hjälpte till. Tur var också att Roberts kompis Chrille kom med sin grävmaskin och gav oss en hjälpande hand. Jag drömde om flyttkartonger om nätterna. Jag åkte även som en skållad iller mellan Hortlax och Bredviksberget med skräp som skulle kastas. När jag ser den här bilden, är det stor risk att drömmen om flyttkartongerna återkommer i natt.
 
 

Hasse Lewins - Halmstad

 

Öijwinds med Leif Näslund - Karlstad

 
 
Bandet bildades 1960 hemma i Karlstad. Originalmedlemmarna var: Öijwind Karlsson (1937-1984), Håkan Werling, Sören Jonsson (1929-1990), Bruno Olsson (1932-1975), Per-Åke Edqvist (1925-1985).
 
Året 1963 fanns sångaren Lars "Snaggen" Söderström i bandet. "Snaggen" hade ett förflutet i Ingmar Nordströms orkester. Han ersattes 1965 av Leif Näslund, som i sin tur ersattes av Stefan Borsch 1967. År 1990 upphörde bandet.
 

George Fant (1916-19989

 
 
 

Papphammar & Fleksnes /1981

 
T.v. Gunnar Papphammar och t.h. Marve Fleksnes.

Möbler från Åhlén & Holm /1950-tal

 
 
 

Hortlax 1950-tal

Den här bilden av Hortlax togs före 1956. De två husen som ses på vänster sida, är pensionärshemmet (som det kallades) närmast i bild, det andra är Konsumbutiken. Mellan de två fastigheterna finns en tom tomt. På den tomten så byggdes det hus där byns Folktandvård kom att inrymmas året 1956. Huset till höger finns också kvar. Där bodde Knut Wiklund som i samma hus hade en affär som sålde el-artiklar. Alla tre fastigheter finns fortfarande kvar idag 2018.

Gunnar Arvidson - 1975

 

Steve Biko (1946-1977)

 

Ljuset från ovan /1969

 

Rogers

 

Sex mord och en grov våldtäkt

Sex mord hittills samt en grov våldtäkt på en minderårig flicka. Det är söndagens tragiska facit här i landet Sverige. Den som inte reagerar på detta, må vara både döv och blind. Det skrämmer mig att så många inte ens tycker det är på sin plats att ens tala om det. I går pratade jag med en herre som hade sitt huvud 4-5 meter under backen. Han kunde för sitt liv inte förstå, då jag sa att våra politiker handlat med otrolig slapphet under de här sistlidna fyra åren. Enligt hans sätt att se på det hela, så hade politikerna inget alls med saken att göra.
 
Till sist vill jag säga, att 2018-års valrörelse må vara den mest smutsiga jag någonsin upplevt. Att det kommer valobservatörer hit till landet här ett bevis på att det är något som inte är bra. Det parti som jag varit troget i över 40 år, känner jag inte alls igen idag. Det gör mig både ledsen, sårad och fly förbannad.
 
Roger 

Tänker på dig

Du är i jorden gömd, men inte glömd.
 
Roger Lindqvist

Centrum Radio /1960

 

SAAB 96 /1960

 

CALTEX /1960

 

Lill-Babs & Monark /1960

 

Volkswagen 411 /1968

 

SAAB 99 /1968

 

Ford /1962

 
 

Opel Kadett /1965

 

En dag så kommer jag hem

Mor och far hemma i köket, precis som det brukade vara.
 
Igår besökte jag kyrkogården där mina föräldrar vilar. Den här gången så stannade jag till lite extra, jag ville nämligen tala med dem. Jag ville att de skulle veta att jag en dag kommer jag hem. När jag dör så flyttar jag hem till mina föräldrar. Jag vet inte när, men det kan ju dröja några år innan dess, eller kanske att det blir lite tidigare än väntat? Man vet ju aldrig! Men hem ska jag! Sedan så fyller vi på därhemma eftersom med alla de  andra som vi längtar efter. Och som också är välkomna att bo med oss.

Sönerna

 
Fr v Daniel f. 1987 Andreas f. 1982 och Robert f. 1984. Alla med efternamnet LINDQVIST. Bilden togs i Storfors FH den 31 december 2013.

Karlsson & Lindqvist

 
Sune och jag är kusiner. Våra föräldrar var tvillingar. Sune är fem år äldre än mig. Vi har spelat tillsammans i två orkestrar, Rolf Åhmans och Opus. Medan jag spelade på mina trummor spelade Sune på sin bas. Än idag så träffas vi och spelar, i Rolf Åhmans. De övriga som också är med är Hasse E. Hasse B. och Sune A. Bilden togs den 22 september 2016 i idrottshuset i Lillpite där vi brukar mötas med ojämna mellanrum.

Furunäsets sjukhus /1989

 
Foto: Lennart Lundquist 1989-09-22
 
I förgrunden syns växthuset på Furu. I bakgrunden står den vita byggnaden som egentligen gick under tre olika namn: 1. Kolonien. 2. Nybo. 3. Avd. 54. Det första namnet är en äldre benämning som användes mest av äldre personal. De två andra namnen använde vi när jag jobbade där 1976-1991. Både växthuset och Avd. 54 är borta idag. I växthuset jobbade Christer Öhman och Olof Lidström. Christer är borta sedan flera år, men Olof Lidström odlar idag de populära Pitholmstomaterna i ett annat växthus inte så långt från Furu.
 
Bilden har jag lånat av Lennart Lundquist.

Fruktansvärt!

"SD och HETEROSVIN, SKJUTER MAN MED AUTOMATKARBIN!"
 
Fruktanvärda ord på en banderoll som sågs flimra förbi idag på FB.

Vem är vem / dec. 1962

 

VOLTA /dec. 1965

 

Volvo P1800 /1965

 

Tom Trana /1965

 

Scania-Vabis 76 /1965

 

Årets bil 1967 Volvo 144

 

Volkswagen 1600 TL /1966

 

RSS 2.0