Furunäset läggs ned /1983

Senast 1995 ska det här vara stängt. Men vad det ska bli av byggnaderna får bli en senare fråga.
 
 
Det kommer knappast som någon överraskning, men för första gången sägs det nu rent ut i en landstingsutredning: Furunäsets sjukhus stängs senast år 1995. Den personal som "blir över" kommer att erbjudas andra vårdjobb inom kommunen.
 
Utredarna, den så kallade Styrgruppen för psykiatri, bedömer att antalet psykiatriska vårdplatser vid Furunäset/Öjeby sjukhem år -95 har nått en så pass låg nivå (totalt cirka 185 platser), att den stora institutionen inte längre behövs.
 
¤ ÖJEBYN RÄCKER
Samtliga patienter skulle kunna vårdas på Öjeby sjukhem. Därmed anses det inte heller rimligt att behålla de för närvarande 147 "vanliga", provisoriska långvårdsplatserna vid Furunäset. Dessa flyttas till lokala sjukhem, enligt utredningsförslaget.
 
Avsikten är också att bygga "ett par" nya sjukhem samt ett par nya vårdcentraler, i en speciell satsning på primärvården i Piteå. Landstinget har dock ännu inte fattat några beslut i denna fråga.
 
¤ "SEGER FÖR HUMANISMEN"
Landstingsrådet Karl-Gunnar Holmqvist menar att den utveckling som resulterar i Furunäsets nedläggning "totalt sett är en seger för humanismen". Detta trots alla praktiska problem som den psykiatriska vårdens omorganisation för med sig.
    - Vi har blivit mer toleranta mot avvikande i samhället. Gammalt tillbaka gömdes mentalt sjuka undan, på samma sätt som ofta var fallet med utvecklingsstörda - något som knappast förekommer i dag.
 
K-G Holmqvist ser det senaste årens utveckling på det psykiatriska området som resultatet av dels effektivare behandlingsformer, dels "en ökad medvetenhet om det humanistiska behoven".
 
¤ 300 BLIR "ÖVER
Cirka 1.000 personer arbetar i dag på Furunäsets sjukhus. Enligt utredarnas prognoser och förslag till inriktning inför 1990-talet, blir omkring 300 anställda överflödiga i Piteå. Dessa kommer att erbjudas annat vårdarbete på orten.
    - Huvudparten av dem kommer att fortsätta leva och verka i Piteå. Var och en får själv avgöra om han eller hon vill stanna på hemorten. Vi tänker inte starta någon resebyrå, förklarar K-G Holmqvist vid en presskonferens på onsdagen.
    - Men visst vore det bra om en del före detta Furunäset-anställda ville hjälpa till och bygga upp den nya verksamheten i Boden.
 
Att Furunäsets sjukhus läggs ned är ingenting att gråta över, menar landstingsrådet K-G Holmqvist (3:a fr v). I den s k styrgruppen för psykiatri som nu är klar med sitt uppdrag, har också övriga herrar på bilden ingått. Fr v Kjell Carlsson, Ola Dahlin samt närmast kameran utredningssekreteraren Lars Holmgren.
 
¤ JOBB TILL BODEN
Samtidigt som totala antalet psykiatriplatser i Piteå-sektorn beräknas minska från 529 i år till 231 (+ en buffert om 60) platser år 1995 sker en kraftig utökning av den psykiatriska verksamheten i Boden. Grannkommunens vårdplatser inom psykiatrin ökar från i dag 56 till 133 (+ 10) år 1995.
 
Ett inte ringa antal platser överförs från Piteå till Boden främst som en följd av att all psykvård utom den psykiatriska långvården ska sektoriseras.
 
¤ FACKET ACCEPTERAR?
Vad tycker de fackliga företrädarna i Piteå månne om att jobben flyttas härifrån till Boden? K-G Holmqvist är tämligen övertygad om att facket accepterar de föreslagna åtgärderna.
    - Personalen kan så oerhört mycket om den medicinska utvecklingen som skett. Och att man måste organisera om vården. Jag tror det finns enighet och en uppställning, fackligt och politiskt, på dom principer som förslaget vilar på, säger Holmqvist.
 
De tre politikerna i styrgruppen förutom K-G Holmqvist landstingsrådet Ola Dahlin samt direktionsordförande Kjell Carlsson, erinrar om att socialstyrelsen redan 1980 krävde en snar avveckling av Furunäsets sjukhus.
 
¤ FURUNÄSET RIVS?
Det är för tidigt att uttala sig om vad som ska hända med Furunäsets lokaler, tycker K-G Holmqvist.
    - Vi brukar diskutera med kommunen i sådana fall. Kanske går det att finna utomordentligt bra användningsområden för lokalerna på Furunäset.
 
Verksamheten vid Furunäsets sjukhus kommer att minska successivt. Redan nästa år ska den nya psykiatriflygeln vid Piteå lasarett, med 45 vårdplatser stå klar. Dit flyttas bl a korttidsvården. Kvar vid Furunäset/Öjeby sjukhem blir rehabilitering, psykogeriatrik (dvs vård av åldersförvirrade) samt psykiatrisk långvård.
 
PITEÅ-TIDNINGEN ¤ torsdagen den 3 november 1983.
 
foto Gunnar Westergren.
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0