Furunäsets sjukhus"Stig Åkerlund, Kommunal, visar listan över de vikarier vid Furunäsets
sjukhus som har tjänat landstinget i minst ett år. De är 260 till antalet".

"-Det finns i runt tal 260 vikarier på Furunäsets sjukhus, varav
210 inom vården och resten i driften, som har arbetat minst tolv
månader åt landstinget och som därmed alltså har rätt till före-
träde enligt LAS.
Den informationen lämnade Stig Åkerlund, SKAF, vid måndagens mycket
välbesökta informationskväll för personalen vid Furunäsets sjukhus.
Kommunals talesman tog till orda efter det att landstingsrådet Toivo Hof-
slagare redogjort för hur han ser på Furunäsets avveckling. Och Hofslag-
are tyckte att det trots allt såg ganska ljust ut. Bland annat kommer alla
tillsvidareanställda att kunna beredas fortsatt anställning hos landstinget.
I första hand ska de erbjudas arbete i Piteå.

Dessutom pågår nu förhandlingar med facket om fast anställning av ett
antal vikarier. Detta tack vare ett visst förväntat nyrekryteringsbehov.
Hur många vikarier som kan tillsvidareanställas ville han först inte yttra
sig om.
-Vi kommer troligen att kunna åstadkomma en ganska mjuk övergång,
sammanfattade landstingsrådet. Senare återkom Hofslagare för att för-
tydliga sig angående personalens situation. Kommunalrådet Annie Pers-
son hade nämligen fått intrycket, att många missförstått landstingsrådet.
Nu berättade han att man förhandlar med Kommunal om anställning av
några "tiotal" eller möjligen "något tiotal" vikarier (det var lite svårt att
höra längst bak i Furunäsets festivitetssal).

Stig Åkerlund tyckte att Hofslagare hade talat om ett tiotal vikarier, vilket
gjorde den facklige fötroendemannen "bestört" med tanke på det stora an-
talet vikarier på Furunäset. Bara på LAS-listan finns det alltså 259 vikarier.
Av dessa finns det personer som har arbetat i upp till 17 år, och som ändå
inte har någon tillgodoräkningsbar tid nu när de riskerar att kastas ut i ar-
betslöshet, framhöll Kommunals företrädare.

Dessutom förekommer det direkt olagliga vikariat, sade Stig Åkerlund, och
fortsatte: -Bara för att förhandlingar pågår ska man inte förtiga att situationen
är bedrövlig. Landstinget bryter mot lag och avtal i sin vakanshållning, och
det kommer vi inte att acceptera.
-Om det förhåller sig som Stig säger, och jag har ingen anledning att betvivla
hans siffror, så är det naturligtvis inte bra, svarade Toivo Hofslagare. Skulle
det verkligen finnas vikarier här som arbetat i ända upp till 19 år, är det all-
deles för jäkligt. Det måste vi ta och titta på.

-Men, fortsatte Hofslagare; det vore å andra sidan inte heller särskilt lyckat
om vi - vilket är det alternativ som står till buds - tillsvidareanställde ett be-
tydligt större antal vikarier än vad vi nu förhandlar om - och fick övertalighet
längre fram. I så fall är det nästan bättre att idag hänvisa vikarierna till de åt-
gärder som länsarbetsnämnden kan erbjuda".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piteå Tidningen den 28 april 1987.
Text: Rolf Hallgren foto: Torbjörn Gustafsson.

(Stig Åkerlund var min chef på transportcentralen ute på Furu. Och även jag var inblandad
i denna "cirkus" om tillsvidareanställning. Jag och mina två kollegor hade jobbat i flera år
som vikarier på sjukhuset. I mitt fall så började jag 1976, och hade således jobbat i cirka
11 år, utan att få möjlighet till en tillsvidaretjänst. Men skam den som ger sig. Till slut så
lyckades vi behålla vårt arbete.)/Roger.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0