Furunäsets sjukhus går i graven
   - Jag tycker det är viktigt att påpeka att vi i vår avvecklings-
plan av Furunäset försökt göra en mycket realistisk beskrivning
av den kommande avvecklingen, säger Irma Berggren, ordför-
ande för Piteå sjukvårdsdirektion.


¤ Piteå sjukvårdsdirektion godkände i går avvecklingsplanen för Furunäsets sjukhus. Nedläggningen av Furunäset berör 334 fast anställda och 155 vikarier. Sjukvårdsdirektionen räknar med att samtliga fast anställda ska få ersättningsjobb.

   - Enligt de personalkonsekvenser vi räknar med kommer vi rent av att får ett rekryteringsbehov på 43 anställda inom Piteå. Det är jobb som de nuvarande vikarierna vid Furunäset kan söka, säger sjukvårdsdirektionens ordförande Irma Berggren. Om allt går enligt planerna ska Furunäsets sjukhus vara avvecklat och tomt 1995.

¤ Nya vårdformer
Fram till dess ska 40 tjänster per år bort från Furunäset och patienterna ska ut till nya vårdformer. Piteå sjukvårdsdirektion räknar med att personalavvecklingen ska täckas genom pensionsavgångar från Furunäset (135tjänster) och pensionsavgångar från Öjeby sjukhem (56). Dessutom räknar man med att 20 personer ska avgå av andra skäl, och att man ska kunna placera in 40 Furunäsanställda vid andra inrättningar i Piteå. 83 personer skulle därmed vara överflödiga. Men enligt sjukvårdsdirektionens framtidsprognos kommer det att bli 126 nya tjänster inom Piteåområdet fram till 1995. Dessa arbeten kommer bland annat att finnas inom hemsjukvården, vid ett nytt behandlingshem och genom förstärkning av personalstyrkan på Öjeby sjukhem.

¤ Samtal med alla
   - Det här innebär att det till och med blir ett rekryteringsbehov på 43 personer. De jobben kan vikarierna söka, menar Irma Berggren. En rad personal-politiska åtgärder planeras.
   - Vi kommer att ha samtal med all personal och undersöka vilka som är i behov av utbildningsinsatser och vilka som behöver personalstödjande åtgärder på grund av arbetshinder, berättar Irma Berggren. För personal med arbetshinder kan det exempelvis bli frågan om pension eller andra "personalstödjande åtgärder".

¤ Tidsplanen kan spricka
För vikarier med lång anställningstid innebär det att ytterligare några av dem kan erbjudas fast anställning innan 1995.
   - Jag tycker det är viktigt att påpeka att vi i vår avvecklingsplan av Furunäset har försökt göra en mycket realistisk beskrivning av den kommande utvecklingen.
   - Det är svårt att säga om vi kommer att lyckas hålla tidsplanen fram till 1995, för det är så många förutsättningar som ska uppfyllas. Det är väldigt beroende av hur man i de olika kommunerna hinner ordna med hemsjukvård, gruppboende och sådant, säger Irma Berggren.

Avvecklingsplanen av Furunäsets sjukhus kommer nu att överlämnas till landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd med det tillägget att man från centralt håll handlar snabbt så tidsramarna kan hållas.Piteå sjukvårdsdirektion låter sig inte påverkas av landstingets besvärsnämnd. I början av februari i år konstaterade besvärsnämnden att sjukvårdsdirektionen tillsatt två sjukskötersketjänster vid den psykiatriska enheten på Piteå lasarett med "fel" sökanden. Men Piteå sjukvårdsdirektion står kvar vid sin meritvärdering trots besvärsnämndens bedömning.

Frågan om vem som ska få arbetet som avdelningsföreståndare vid avdelning 25 på psykiatriska kliniken, respektive sjukskötersketjänsten vid avdelning 27, har blivit till en facklig kamp. Tjänstestriden står mellan SKAF (Svenska kommunalarbetareförbundet) och SHSTF (Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund).

Piteå sjukvårdsdirektion tillsatte tjänsten med en kvinnlig sjuksköterska och en manlig skötar tillhörande SKAF. Det fick SHSTF att anklaga sjukvårdsdirektionen, med sin socialdemokratiska majoritet, att av politiska skäl värna speciellt om kommunals medlemmar.

¤ Överklagade
SHSTF överklagade till landstingets besvärsnämnd, då de ansåg att de två kvinnliga sökanden från deras förbund var bättre meriterade än SKAF medlemmarna. Vilket besvärsnämnden höll med om. Sjukvårdsdirektionen håller ändå fast vid att den manliga och kvinnliga sjuksköterskan i SKAF är mest lämpade för tjänsterna vid psykiatriska enheten. Motiveringen är att de har längst erfarenhet av just akutpsykiatri (även om sjuksköterskorna i SHSTF har längre erfarenhet av yrket som sådant).

¤ Nytt yttrande
I och med besvärsnämndens ställningstagande - som för övrigt SKAF:s ombudsman Jaan-Eric Lundqvist har överklagat till Kammarrätten i Sundsvall - har sjukvårdsdirektionen gjort ett förnyat yttrande. När det gäller tjänstetillsättningen som avdelningsföreståndare på avdelning 25 bedömer sjukvårdsdirektionen de båda sökande som lämpliga arbetsledare.

Men vid en värdering av deras ledaregenskaper sätter de den manliga sökanden från SKAF i första rummet. Den andra sjukskötersketjänsten vid avdelning 27 ska inte besvärsnämnden överhuvudtaget befatta sig med, enligt sjukvårdsdirektionens senaste yttrande.
   - Landstingsförbundets juridiska avdelning hävdar att detta ligger utanför besvärsnämndens kompetensområde, skriver sjukvårdsdirektionen i yttrandet.
------------------------------------------------------------
PITEÅ-TIDNINGEN ¤ Lördagen den 19 april 1986.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0