Besök på Furunäsets sjukhus del 3ÅTERANPASSNING EFTER 22 ÅR PÅ SJUKHUSET


¤
Köksträning i egen träningslägenhet ingår i rehabiliteringen. Sune
bullar upp med egenhändigt bakade kanelbullar.

Många som vistats en längre tid på Furunäset kommer aldrig därifrån. Dock inte alla.
    - Vi lyckas med att återanpassa fler och fler till eget boende utanför sjukhuset. Den patient med längsta vårdtiden vi slussat ut är en tant som suttit här i 22 år i ett sträck! Och hon har klarat sig ute sedan dess! Detta berättar Essy Berglund, översköterska på avdelning 53 vid Furunäsets sjukhus, en s k rehabiliteringsavdelning.

Men det fordrar oerhört mycket träning innan en patient som blivit anpassad till livet på Furunäset skall klara av ett eget boende ute i samhället. På rehabiliteringsavdelningen ger man främst:
1) ADL-träning (ADL= alldagligt leverne, d v s matlagning, tvätt och andra saker som behövs för at klara ett liv på egen hand.
2) Rehabiliteringskurser (studier och socialträning).
3) Arbetsterapi.

Patienterna på rehabavdelning är i regel långtidssjuka som vistats länge på sjukhuset.
    - Tidigare var det här patienter som aldrig kom härifrån, säger Berglund. Men nu är det många som klarar av att ta steget härifrån till eget liv utanför sjukhuset.

¤ MYCKET TRÄNING
Det krävs dock mycket träning för att det steget skall bli verklighet.
    - Först och främst tar det tid att få patienten motiverad för träning. Många har helt glömt hur det var att bo på egen hand och klara matförsörjningen. Första etappen blir i regel köksträning i en egen träningslägenhet inne på sjukhusområdet. Där kan patienten på nytt lära sig matlagning, bakning och tvätt av kläder.

    - Parallellt deltar man i rehabkurser med studier och social träning (bl a resor, utflykter, teaterbesök m m ).
    - Efterhand kan patienterna på försök slussas ut från de slutna avdelningarna till s k genomströmningslägenheter inom sjukhusområdet. Där får patienterna i stort sett klara sig själva men kan hämta sin mat från sjukhusets matsal.

¤ STEGVISA FÖRBEREDELSER
Stegvis förbereder man sedan utskrivningen tillsammans med kurator. Man anhåller exempelvis om hemsamarithjälp, skaffar lägenhet, ordnar med sysselsättning, planerar inköp av husgeråd och möbler. Så småningom kan patienten flytta ut i egen lägenhet.
    - Många är väldigt rädda att möta samhället första tiden. Därför följer personal från sjukhuset med och hjälper till att göra övergången så mjuk som möjligt så att inte patienten skall stå totalt ensamma och utelämnade första tiden, berättar Essy.
    - Efterhand släpper rädslan och många konstaterar: "Så här bra har jag aldrig haft det".

¤ ÅTER TILL HEMKOMMUNEN
Furunäsets upptagningsområde är i stort hela Norrbotten, därför försöker man i mesta möjliga utsträckning låta patienterna komma hem till sina hemkommuner.
    - Men många är rädda för att släppa kontakten med Furunäset, som ju trots allt varit deras "hem" under lång tid, och vill stanna kvar i Piteå, säger Essy. Det försöker vi i så fall ordna.
Lång sjukhusvistelse behöver alltså inte nödvändigtvis innebära att utskrivning är omöjlig. Men det fordras mödosam rehabilitering att bryta isoleringen.
    - Det sammanhänger också klart med att toleransen ute i samhället har ökat, menar Berglund. Hoppas bara att attityderna fortsätter ändras. Det skulle innebära att vi kunde återge allt flera långtidspetienter ett meningsfullt liv.


¤ Sune och Anders har gjort i ordning fika och bjuder översköterskan
Essy Berglund.

--------------------------------------------------------------------------------
PITEÅ-TIDNINGEN ¤ Onsdagen den 22 december 1976


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0