Järnvägsstationen i Piteås vara eller icke vara... /1982

- GÖR STATIONSHUSET TILL TURISTBYRÅ!
 
 
Kampen om det rivningshotade stationshuset i Piteå går vidare. Nu går en av de anställda på stationen, Adam Bäckström, till storms mot SJ:s planer att riva den gamla stationsbyggnaden.
    - Skänk stationshuset till kommunen och öppna turistbyrå i lokalerna, lyder Bäckströms förslag.
SJ står dock fast vid sitt rivningsbeslut. Men utan kommunens samtycke krävs regeringstillstånd. Och något sådant har SJ ännu inte sökt.
 
Tusen och åter tusen resenärer har trampat det gamla stationshusets golv genom åren. Men de senaste tio åren har besökarna varit betydligt färre. Sista rälsbussen lämnade stationen 1972. Sedan dess finns bara här tågklarering och biljettförsäljning till busstrafiken. Och stationshuset förfaller. SJ vill riva byggnaden. Biljettförsäljningen och tågklareringen ska flyttas till en utbyggnad av godsmagasinet. Och huset är i vägen för en framtida expansion. Godstrafiken ökar och SJ vill bygga ut sina spår.
 
¤ "Vansinnigt att riva"
    - Det är vansinnigt att lägga ned. Vi behöver stationshuset menar Adam Bäckström, biträde på vagnsexpeditionen.
    - Byggnaden har ett kultuthistoriskt värde. Det kan SJ inte bara strunta i.
Bäckström vill skapa debatt kring stationshusfrågan. Och han kommer själv med ett konkret förslag:
    - Skänk byggnaden till Piteå kommun. Låt rusta upp den med AMS-pengar och placera turistbyrån här. Under vinterhalvåret kan någon annan verksamhet inhysas i lokalerna.
 
¤ "Persontrafik sommartid"
    - Under sommartid då folk reser mera kunde man sätta in en rälsbusslinje mellan Piteå och Älvsbyn. Vi måste sätta press på SJ-ledningen så de förstår hur viktig stationen är för Piteå, säger Adam Bäckström.
På SJ regionalt förkastar man Bäckströms förslag helt. Ola Rytting, baningenjör, Luleå:
    - Att skänka byggnaden till kommunen är orealistisk. Vi kommer att behöva marken för en framtida spårutbyggnad när godstrafiken ökar. Vi kan inte ta hänsyn till att stationshuset betraktas som kulturhistoriskt värdefull. SJ kan inte ta på sig kostnaderna för underhåll.
 
¤ Inga kommunala pengar
Kommunalrådet Anders Sundström ställer sig avvaktande till Adam Bäckströms förslag.
    - Om AMS skulle bekosta upprustningen och SJ skänker byggnaden till oss kan vi nog ställa upp. Men Piteå kommun tänker definitivt inte bekosta en upprustning. Det får SJ eller staten stå för, understryker kommunalrådet.
    - Vilken typ av verksamhet vi i så fall skulle bedriva i stationshuset får vi ta ställning till då, tillägger han.
 
¤ Stöd från länsantikvarien
Kommunen har hela tiden kämpat för att bevara det gamla stationshuset från 1915. Byggnaden finns med i kommunens bevarandeplan och byggnadsnämnden i Piteå har också avslagit SJ:s rivningsansökan.
    - Men vi kan inte förhindra SJ att riva. Bara fördröja ärendet. Men eftersom staten ålagt kommunerna att bevara gamla byggnader borde statsmakterna själva ställa upp, menar Anders Sundström.
 
Länsantikvarie Gunnar Hedborg går också på Piteå kommuns linje att bevara stationshuset.
    - Stationshuset har alltid varit en viktig del av et samhälle. Det är et vackert hus och utgör en avslutning av den fina miljön kring Storgatan. Men nyttjandefrågan är en viktig sak. Byggnaden kan inte stå kvar som en kuliss, menar Hedborg.
 
¤ Inte sökt regeringstillstånd
Ärendet ligger nu hos SJ centralt. Där inväntar man en inventering från Riksantikvarieämbetet över vilka SJ bör bevara. Sverker Myhrenberg, överingenjör på SJ i Stockholm:
    - När den förteckningen är klar får vi se om Piteå stationshus finns med. Då får vi ta kontakt med kommunen igen. Det ekonomiska ansvaret för en upprustning bör ligga hos dem som har bevarandekravet. I det här fallet Piteå kommun.
    - Men marken behöver SJ. Kanske kan vi diskutera att flytta huset på något sätt, säger Myhrenberg.
 
Men utan Piteå kommuns samtycke kan inte SJ riva det gamla stationshuset. För detta måste man ha regeringens tillstånd. Och något sådant tillstånd har SJ ännu inte sökt.
    - Vi väntar som sagt in Riksantkvarieämbetets inventering. Men innan detta års slut ska ett beslut om stationshusets framtid vara fattat avslutar Myhrenberg.
---------------------------------------------------------------------------------
PITEÅ-TIDNINGEN ¤ Den 3 april 1982
 
Stationshuset omkring 1940.
 
Stationshuset 1957.
 

Hur var det nu han sa, den där Ryttinger baningenjör i Luleå i den här artikeln:
"Att skänka byggnaden till kommunen är orealistisk. Vi kommer att behöva marken för en framtida spårutbyggnad när godstrafiken ökar. Vi kan inte ta hänsyn till att stationshuset betraktas som kulturhistoriskt värdefullt. SJ kan inte ta på sig kostnaderna för underhåll".

Låt oss ta en titt på hur detta stämmer med den verklighet som råder, idag året 2012. Jag har roat mig med att besöka platsen med min kamera. Så här ser det ut i dag:
 
Det vackra stationshuset från 1915, är idag borta. Men har i stället ersatts av
en hög trista lastpallar, dumpade tegelstenar, och ser genom detta allt annat än
prydligt ut.
----------------------------------------------------------

Foto: Roger Lindqvist
De två bilderna av stationshuset har jag lånat av UIf Lindlöf.
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0