Hemsk drunkningsolycka i Fällfors

En hemsk drunkningsolycka, som spridit allmän sorg och förstämning inom Fällfors, inträffade i går middag. Om olyckan, som kostade två unga människor livet, nämligen fru Emerentia Wikström och fröken Karin Lundberg, båda från Fällfors har Skelleftebladet inhämtat följande detaljer:
 
Fru Wikström och hennes systerdotter fröken Karin Lundberg samt dennes syster fröken Hilma Lundberg, anställd hos trädgårdsmästare Andersson i Skellefteå men på tillfälligt besök i Fällfors, begåvo sig vid 1-tiden på fredagen till s. k. Ladumyran vid Byskeälven för att bada. Ladumyran är belägen omkring 1 km. från Fällfors kyrkby. Stranden vid platsen är bråddjup och strömdraget i älven rätt kraftig, och då ingen i sällskapet var simkunnig, var badplatsen mycket olämpligt vald. Under badningen kom fröken Karin Lundberg för långt ut i älven på djupt vatten. Hon fattades därvid av strömdraget och drogs med. Fru Wikström, som även hunnit gå i vattnet, varsnade sin kamrats nödställda belägenhet och gav sig ut för att försöka rädda henne. Därvid bar det sig emellertid ej bättre än att även hon kom för långt ut och togs av strömmen. Både fru Wikström och fröken Lundberg gingo genast till botten. Den tredje i sällskapet, fröken Hilma Lundberg hade ännu ej hunnit ge sig i vattnet, i vilket fall hon säkerligen fått dela de två andras hemska öde.
 
I närheten av badplatsen befunno sig en del slåtterfolk i arbete. De skyndade genast till olycksplatsen och i båt började man söka efter de drunknade. De påträffades också efter en stund ett stycke nedför älven cirka 10 a´ 12 meter ut från stranden. Fröken Lundberg hade då legat i vattnet cirka 26 minuter och fru Wikström omkring en kvart. De drunknade fördes genast i land, och under sakkunnig ledning av en sjuksköterska och en barnmorska i vilka lyckligtvis befunno sig bland de tillstädeskomna, började man genast energiska upplivningsförsök medelst konstgjord andning. Man trodde i det längsta att åtminstone fru Wikström skulle kunna räddas till livet, men efter ett par timmars arbete måste man uppgiva allt hopp.
 
Den under så sorgliga omständigheter omkomna fru Emerentia Wikström var sedan omkring 3 år tillbaka maka till hemmansägaren Nils Wikström i Fällfors. Hon var endast omkring 34 år gammal. Hon var allmänt känd och aktad som en god maka och moder med ett religiöst sinnelag, och hon gick sin väg fram genom livet stilla och lugn. Hon sörjes närmast av make och 2-årig son.
 
Fröken Karin Lundberg, en systerdotter till fru Wikström var dotter till hermmansägaren J. A. Lundberg i Segerlund. Hon har under den senaste tiden varit i tjänst hos hemmansägaren Anders Samuelsson i Fällfors. Fröken Lundberg, som vid sin bortgång var nära 21 år gammal, var en skötsam och ordentlig flicka, allmänt omtyckt och värderad. Hon sörjes närmast av föräldrar och syskon.
 
Som ett apropå till den nu inträffade sorgliga olyckan, vilken bör vara en kraftig maning till försiktighet för alla badande, kan tilläggas på samma dag två bröder till fru Wikström samtidigt avledo i spanska sjukan.
Den nu timade olyckan har givetvis spritt största sorg och förstämning runt om i bygden och deltagandet i de efterlämnades sorg är allmänt.
---------------------------------------------------------------------
SKELLEFTEBLADET ¤ Lördagen den 7 augusti 1926.
 
 
 
 
--------------------------------------------------------
SKELLEFTEBLADET ¤ Tisdagen den 10 augusti 1926.
 
 
Din levnadsafton på jorden är slut. Hastigt och oväntat rycktes Du genom Din plötsliga död bort i från Dina anhöriga och vänner. Ej underligt att Dina närmaste fråga om och om igen: varför? Men svaret dröjer. Han, som råder över livet och döden, gör aldrig missgrepp. Du var helt visst mogen och färdig för en bättre värld. Du har under Din levnad - utan att Du själv och andra tänkte därpå - varit ett gott föredöme. Du har varit en rätt israelit. Stilla, försynt och helgat har Du levat. Jesus Kristus och Hans nåd var något som Du har behövt alltsedan Dina ungdomsdagar. Av allt att döma var missionen för Dig en hjärtesak, som Du älskade. Därför såg man Dig ofta med glädje i verksamhet då det gällde att giva något av tid och kraft i missionens tjänst.
 
Så stilla och tyst som Du levat så obemärkt skedde även Din flyttning till det land, där ingen sorg och död finnes. Du har varit en flitig tempelbesökare. Snart skola de tempelklockor som kallat Dig till gudstjänst i Herrens hus bli Dina dödsklockor. Din stofthydda skall gömmas i "syskongraven" men Ditt minne skall leva.
Må Du vila i frid!
A. J. B-a
 
 
I blomman av Dina ungdomsdagar slocknade helt hastigt Ditt liv. Du fann Din grav i det våta elementet. Din bortgång beredde sorg såväl i det hem där Du hade Ditt arbete, som ock i Ditt barndomshem, där sörjande far och mor nu fråga varför detta sorgliga måste ske. Dock, Du är ej borta. Din från stofthyddan frigjorda ande är i det rätta fadershuset. Ditt liv på jorden, som ej blev så långt, har icke förflutit i syndig ungdomsyra, nej, Du har levat ett ädelt ungdomsliv i förening med Din barndoms Gud. Du har haft Din lust i Herrens lag, därför har Herren lett Dig på rätta vägen, lett Dig ända hem, även om det måste sägas "Hur underligt Herre Du förer Din brud, vem kan Dina vägar förstå".
Vila i frid!
J. A. B-a.
----------------------------------------------------------------------
SKELLEFTEBLADET ¤ Lördagen den 14 augusti 1926.
 
 
-------------------------------------------------------------------
SKELLEFTEBLADET ¤ Tisdagen den 17 augsti 1926.
 
 
Ännu en gång, likt en tidsmaskin, har de gulnade tidningsbladen berättat en intressant historia. Detta hämtat från det sedan länge insomnade SKELLFTEBLADET som finns i mina samlingar.
 
Roger Lindqvist.
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0