Hänt i Piteå stad - augusti 1931LUNGSOTEN ALLTJÄMT PÅ TILLBAKAGÅNG

Tuberkulosen skördade under fjolåret 7,647 människors liv och ännu
faller alltså minst en person på 1,000 offer för denna folkhälsans vär-
sta fiende, meddelar socialstyrelsen. Men den energiska dispensär-
verksamheten visar alltjämt goda resultat och antalet innebär sålunda
en minskning med ej mindre än 350 mot året dessförinnan. Störst är
alltjämt dödligheten i städerna.

------------------------------------

APOTEKET I PITEÅ

Medicinalstyrelsen har, enligt H. B., beviljat apotekaren Erik Nordbäck
ledighet från skötseln av apoteket i Piteå under tiden 31 augusti-3 okt-
ober med apotekaren Ernst Swensson som ställföreträdare.
Apotekarbefordringsnämnden, har enligt H. B., uppfört apotekaren R.
Kjellgren i Arvidsjaur i första rummet på förslag till personliga privilegiet
å apoteket i Lidingö.

------------------------------------

SJUK MAN HOPPAR AV TÅG I ÄLVSBYN

En man från Kiruna, som i går morse i sjukvagn skulle överföras till Furu-
näsets sjukhus i Piteå för observation, lyckades mellan Älvsbyn och Hög-
hedens stationer på Piteåbanan hoppa av tåget medan vårdarna för ett ögon-
blick vände ryggen till. Mannen hade lyckats komma över en nyckel till sjuk-
vagnen o, oförmärkt låst upp vagnsdörren och då tåget, som avgår 9,26
från Älvsby station, hunnit ungefär 1,5 kilometer från samhället öppnade han
vagnsdörren och hoppade ut. Såvitt man kunde se klarade han sig utan skador
och sprang genast till skogs. Tåget stoppades omedelbart och de båda sjuk-
vårdarna begåvo sig ut på spaning samtidigt som polismyndigheterna i Älvsbyn
underrättades. Strax efter kl. 2 anträffades rymlingen o. omhändertogs. Han
hade uppehållit sig i Älvsby samhälle och synes icke ha blivit skadad då han¨
hoppade från det i gång varande tåget.

-------------------------------------

ELDSVÅDETILLBUD Å STRÖMNÄS

Eld uppstod i måndags middag i bröderna Sandbergs plåtslageriverkstad på
Strömnäs. I verkstaden antändes golvet av kringflygande gnistor från en
öppen fältässja. Tillstädeskommande personer bröto upp golvet och lyckades
med vatten släcka elden. Tack vare det snabba ingripandet förhindrades eldens
vidare spridning, som kunnat bli av rätt svår natur, då gårdsplanen var fylld med
torr spinkved och vinden låg rätt på närliggande hus. Huset, där verkstaden är
inrymd, äges av konsul Hedqvist på Strömbacka.

---------------------------------------

KYRKOHERDE DEGERMAN, HORTLAX,

Installeras i sitt ämbete instundande söndag av H. H. biskop Bergqvist.

----------------------------------------

ELDSVÅDA I HORTLAX

I måndags middag utbröt eld i en agenten Börlin tillhörig mangårdsbyggnad,
som efter en kort stund nedbrann till grunden. Elden upptäcktes av hemäg.
E. E. Lundberg, vilken vid tillfället var sysselsatt med jordkörning å ett till
Börlins gård gränsande utskifte. Lundberg observerade först att rök trängde
upp genom taket och vid en närmare undersökning befanns eldhärden vara
i en klädesgarderob, belägen å övre botten intill skorstenen. Ägaren var vid
tillfället borta och hemma befann sig en kvinna och någta minderåriga barn.
Elden hade redan vid upptäckten erhållit en sådan omfattning att det stod
klart att den ej kunde släckas och dessutom var gården avsides belägen så
att det var svårt att uppbringa släckningsmanskap i en hast. Man fick därför
inrikta sig på att rädda inventarierna, vilket också till huvudsaklig del lyckades.
Byggnaden, som innehöll två rum och kök, var försäkrad till ungefär betrygg-
ande belopp. Angående orsaken till eldens uppkomst är ännu intet med best-
ämdhet känt.

---------------------------------------------
Norrbottens Allehanda den 26 augusti 1931.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0