Vistträsk - byn där ingen tid går förlorad

1974 fyllde Älvsbyn 100 år. Detta uppmärksammades i en serie artiklar i Piteå-Tidningen. I en av dessa tidningsreportage sattes fokus på byn Vistträsk.


Dick Öhman och Gunnar Marklund, två Vistträskbor som tror på byn
och som hoppas att kommunen omgående planerar erforderliga små-
hustomter.

För fem år sedan var tongångarna minst sagt dystra i Vistträsk. Utflyttningen, som främst utgjordes av barnfamiljer, såg ut att ta död på det lilla samhället. Ett samhälle där man faktiskt hade riktigt bra service men dock låg två mil utanför centralorten Älvsbyn, en sträcka som då ansågs för lång.

I dag sjuder det åter liv i Vistträsk. Ödegårdarna har åter befolkats och nya hus växer med jämna mellanrum upp. Nu är det till och med tal om att bygga ut skolan och de butiker som finns börjar inte räcka till längre. Man behöver kanske inte påpeka att alla i Vistträsk känner tillförsikt inför framtiden.

Piteå-Tidningen hade tillfälle träffa en del ur Vistträsks befolkning för ett allmänt resonemang kring deras by - det som varit och det man hoppades av framtiden. Inledningsvis lämnade ortsborna en förteckning över de serviceanläggningar man förfogar över i dag. Den listan ser ut på följande sätt: Kommunal tvättinrättning, två livsmedelsbutiker, två bilverkstäder och två bensinstationer, dam- och herrfrisering, café/bageri, vävstuga, post, smedja och snickeriverkstad som både är fina serviceorgan för den som ska bygga, taxi och bilaffär, skola som planeras bli utbyggd med 420 kvadratmeter och rymma bespisning, slöjd, gymnastikhall/samlingssal, bibliotek, omklädning och dusch. I Vistträsk finns vidare två frikyrkor. Man har en idrottsanläggning i toppklass, en hockeybana byggs liksom tennisbana.


Så länge det finns jobb inpå knutarna stannar ungdomen
kvar och så länge man har chans försöker man pendla
till och från arbetsplatsen. Här Ola Berglund under vår
diskussionsstund i caféet.

PLUS FEM
Skolan i byn, som nu alltså byggs ut, har under en lång följd av år fått vidkännas minskningar av antalet elever, men i år har det vänt.
    - Glädjande nog har vi kunnat skriva in fem elever fler än i fjol, säger folkskollärare Dick Öhman. Det hänger samman med att samhället tillförts sju nya familjer och fler kommer. Just nu är det åtta enskilda som fått bygglov här, men ännu inte börjat bygga.
    - Dessutom, säger Vistträskborna, har vi nu fått besked om att gatorna ska rustas upp samt att ett nytt bostadsområde ska iordningställas. Dels finns ett mindre område vid BP med plats för nio hus och dels det stora, och sedan länge planerade, området längs genomfartsgatan med plats för mellan 40 och 50 tomter.

ATTRAKTIVT
   
- Det stora området är absolut det attraktivaste och intresserade husbyggare visar därför det största intresset för den marken, som allmänt kallas "Karl-Olles". Det området lär ska börja röjas under vintern och våra förhoppningar är givetvis att kommunen mycket snart börjar projektera området. Vistträsk har liksom en del andra byar bildat en förening över partigränserna för att tillvarata byns intressen.

FÅR STÖD
   
- Den som bygger här får av bygdeföreningen 750 kronor i kontanter, fem dagsverken vid bygget, gödslad matjord av bönder och gratis fiske i tre år i Vistträsket, säger en representant för föreningen.
    - Man kan väl helt enkelt säga som så att vi försöker hjlpa till där det behövs utan att räkna så hårt på tiden, säger en annan. Dessutom brukar byns kvinnor passa upp med kaffe och annat gott under byggtiden.


Lave Berglund, målare, en av de intressanta människor i Vistträsk,
där alla lika envetet går in för att hjälpa till så att samhället ska växa.


Få mindre samhällen har kvar sina bagerier, men i Vistträsk lever
det under ledning av Tora och Lennart Nilsson.

ATTRAKTIVT
Vistträskområdet är också ett mycket attraktivt fritidsområde med minst ett 50-tal fritidshus runt de många sjöarna.
    - Sommargästerna har väl gjort sitt till att man lyckats hålla butiken vid liv under de magra åren, säger ICA-handlaren Levi Wikström. Jämfört med vintermånaderna är omsättningen under sommarperioden minst fördubblad.
    - Men den ökning av befolkningen som nu sker medför att man måste börja tänka på utbyggnadsplaner. Önskemålen inför framtiden då?
    - Ja, säger byborna, det är ju i första hand att få behålla den service vi har i dag och som vi anser är tillfyllest och dessutom hoppas vi att ännu fler människor ska söka sig hit. Vi bor dock bara två mil från Älvsbyn, vilket är ett alldeles lämpligt pendlingsavstånd.
    - Vi har nu inga förhoppningar att få en industri hit, men visst vore det en fördel om vi hade en mindre industri där kvinnorna kunde få anställning. I övrigt klarar vi oss gott med de arbetstillfällen som bjuds i Älvsbyn.


    - Visst märker man befolkningsökningen, säger handlaren Levi
Wikström. Det blir mer och mer folk i butiken och snart blir det väl
dags att bygga ut.
    - Toppen, säger Ulla Bergman om Vistträsk, där hon
driver frisering.


Servicen är det minsann inte något fel på i Vistträsk, anser byborna.
Där finns bl a två matvarubutiker, café/bageri, tvätt, post, skola m m.


Bensin- och servicestationer finns det två av i byn.


I caféets serveringslokaler fick Piteå-Tidningen en pratstund med en
del Vistträskbor. Fr v syns Ulla Bergman, Dick Öhman, Ola Berglund,
Gerd Synnergård, Per Westerstrand, Bo Öhman, Lave Berglund, Ann-
Mari Eman och Marianne Sjögren.

INGA FRITIDSPROBLEM
Nämnas kan också att Vistträsks nära 200 familjer är kända för en mycket aktiv föreningsverksamhet. Störst i dag är bygdeföreningen med sina 120 medlemmar. Därutöver finns frikyrkorna, husmodersföreningen, IOGT, Unga Örnar och en del annat.

Ännu har man ju heller aldrig hört en Vistträskbo ha fritidsproblem.
    - Nej, nog sätter vi sprätt på fritiden här alltid, säger man glatt. Det här är en aktiv bygd där vi tar väl vara på tiden. Men så har vi ju också beslutat att bygden ska överleva och åter börja blomstra.

-------------------------------------------------------------------------------
PITEÅ-TIDNINGEN ¤ Torsdagen den 26 september 1974


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0