Farfar Amandus
Bergsviksbron över Piteälv. Bron stod klar för invigning 1936. Året
1969/70 togs den ur bruk.

Kommunalnämnden i Hortlax beslöt vid sammanträdet i tisdags föreslå fullmäktige att andelstvättföreningen får ett anslag av högst 10.000 kronor årligen under fem år, eller sammanlagt 40.000 kronor. Föreningen skall inköpa en del nya maskiner samt företaga vissa ombyggnader, kostnadsberäknat till cirka 50.000 kronor. Föreningen kan själv svara för 15.000 kronor.

Skolstyrelsens begäran om att få inrätta en deltidstjänst för manlig vaktmästare vid Hortlax skola tillstyrktes. Likaså tlllstyrktes en framställning om att få anställa två bespisningsbiträden.

Ett erbjudande till kommunen om att få köpa tomtområden för bostadsbebyggelse i Hemmingsmark och Bergsviken remitterades till tomtkommitén. Kommunalnämnden beslöt också att man skall projektera en förbindelseledning mellan va-företagen i Hortlax och Bergsviken. Som bekant är det meningen att vattentäkten i Bergsviken skall i fortsättningen svara för vattenföringen i båda områdena. Det beslöts också att projektera vägar och gator till omskolningsverkstaden i Bergsviken.

Trafiken på Bergsviksbron diskuterades, och nämnden beslöt att man skall gå in till Vägförvaltningen med en begäran att omkörningsförbud utfärdas för sträckan över bron. Man var också frågande varför inte "förbud att stanna" utfärdats för kurvan in mot Bergsviksbron på Degerängssidan lika väl som i kurvan på riksvägen inom Bergsviken.

Till budgetberedningskommité utsågs kommunalkamrer Helmer Wiklund samt nämndens ordförande Oskar Lindgren, jämte ledamöterna Knut Amandus Lindqvist och Torsten Lundberg.Farfar Amandus satt med som ledamot tillsammans
med Torsten Lundberg från Blåsmark.
------------------------------------------------------------
PITEÅ-TIDNINGEN ¤ Den 17 augusti 1961.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0