Barnkolonin på Tingsholmen sommaren 1944

Ett par bilder från kolonin. Över den f.d. Jonssonska fastigheten som
inrymmer 30 barn. Under: Nybygget med sovplats för 30 barn och
stor lekhall.


Tiden för skolornas början för höstterminen närmar sig obevekligt och barnkolonierna i bygden slå igen en efter en. Brunbrända och belåtna vända barnen hem efter en stärkande sommarvistelse. Många av barnen tycka att vistelsen på kolonin gått alltför fort.
   - Är det någon som längtar hem, frågade vi häromdagen då vi besökte kolonin på Tingsholmen.
   - Jåå, jeg!
Det var en liten parvel som yttrade sig på så sätt, men han utgjorde undantaget. De övriga förklarade i korus att de gärna önskade stanna.

Barnkolonin på Tingsholmen har i sommar utbyggts till att omfatta 60 barn av vilka hälften komma från industriområdet Munksund och Skuthamn medan de övriga höra hemma i Infjärden och Öjebydistriktet. Nybyggnaden har levererats av Munksunds AB, i form av ett 30 m. långt och 10 m. brett monteringsfärdigt hus som i juni snabbt uppsattes å kapten Gunnar Jonssons f.d. fastighet å Tingsholmen. Byggnaden har fått en god inredning med sovrum för flickor och pojkar på gavlarna o. en stor lekhall avsedd att nyttjas vid dåligt väder mitt i huset.

Piteå Barnkoloniförening bildades vid ett sammanträde i Öjebyn den 27 mars 1942 och föreningen tog som sin uppgift att överta organiserandet av den koloniverksamhet som dispensärvården under lång tid ordnat i förhyrda fastigheter. Till styrelse valdes dr. Leif Ekblom, ordförande, kantor Olov Selinus, sekreterare och kassaförvaltare, samt dispensärsköterskorna Svea Nyberg och Klara Nilsson. Styrelsens första åtgärd blev att söka anslag från arvsfonden. Sedan inköptes kapten Gunnar Jonssons fastighet å Tingsholmen. Innan byggnaderna kunde tagas i bruk för sitt nya ändamål, måste betydande omändringar vidtagas. Uthusbyggnaden omändrades helt: i vedbod och hölider inlades golv och tak, fönster upptogos och väggarna boaserades.

Härigenom erhölls en rymlig matsal. Utanför byggnaden uppfördes en präktig lekveranda, 23 m. lång. I huvudbyggnaden upptogs ny ingång till flickornas sovrum. Under sommaren 1943 fingo 30 barn 6 veckors sommarvistelse här. Det visade sig emellertid otillräckligt med denna koloni. Inom industriområdet Munksund-Skuthamn finnas så många tuberkuloshotade hem med barn som äro i behov av stärkande kolonovistelse. Utrymmet å den inköpta fastigheten medgav ock att utöka barnantalet. Uppgörelse med Munksunds Aktiebolag om uppförande av ett monteringsfärdigt hus för en kostnad av 15,230 kr.

I mitten av juni 1944 började byggnaden uppsättas å sin plats. Arbetet hade blivit försenat bl. a. genom inkallelser till militärtjänst. Nu pådrevs arbetet så, att den kunde tagas i bruk redan den 3 juli, då 30 barn från Munksund-Skuthamn inkvarterades. För inköp av fastigheten beviljade Kungl. Maj. understöd med 11,350 kr. Från Barnens Dag erhölls 6000 kr. För uppförande av den nya kolonibyggnaden erhölls från kungl. m:t ytterligare 9,350 kr. för uppförande av byggnaden samt 2000 kr. till inköp av inventarier. Från Barnens Dag erhölls samma ändamål 6000 kr. Dessutom har erhållits anslag från Nationalföreningen mot tuberkulos. Från Munksunds AB har erhållits löfte om 2,970 kr.

Nu har kolonin under några veckor härbärgerat 60 barn och nu slår man igen för säsongen. Och i avvaktan på en ny vår och ny sommar sova fastigheterna sin Törnrosesömn över vintern.
---------------------------------------------------------------
PITEÅ-TIDNINGEN ¤ Tisdagen den 8 augusti 1944.Barnkolonin på Tingsholmen sommaren 1944. Av de fem damer som
ses i mitten av bilden, syns min mor som andra fr. höger. Mamma
jobbade här på kolonin på Tingsholmen, hon var då 15 år fyllda.


Kolonipersonalen på Tingsholmen. Stående fr. v. Maj-Gerd Lundgren,
Blåsmark (min mor), Nanny Wikström, Svensbyn, Karin (efternamnet
okänt) Borgfors. Sittande: Gunvor Andersson, Hortlax samt Rut (efter-
namnet okänt) Abisko.


Personalen på barnkolonin. Min mor Maj-Gerd t. v.
-----------------------------------------------------------------------

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0