Kontraktsprosten Carl-Olof Degerman, Hortlax


60 år fyller på måndag kyrkoherden i Hortlax församling C. O. Degerman. Sedan år 1931 har C. O. Degerman verkat som kyrkoherde i Hortlax. Under denna tid har han tillvunnit sig allmän aktning och uppskattning. Prästens och själasörjarens kall är för honom det väsentliga. I detta har också inrymts stort intresse för barnens och ungdomens vård och fostran. Allt sedan han kom till vår församling har han varit ordförande i barnavårdsnämnd och folkskolestyrelse, där han vunnit uppskattning och auktoritet utan att därför vilja utöva auktoritet.

Han har en förmåga att leva sig in i andra människors, och särskilt de ungas, situationer och tänkesätt, även där han inte kan dela eller gilla dem. Det fostrande i skolans arbete blir för honom det viktigaste, och tillsammans med honom känner man alltid något av vådan och ansvaret i sin lärargärning.

Kyrkoherde Degerman är även ordförande i kyrkofullmäktige och kyrkoråd samt ledamot av lönenämnden. I sin verksamhet inom styrelser och nämnder har han alltid strävat att överbrygga motsättningar och uppnå enighet. Kyrkoherde Degerman är en sällsynt levande människa, med tonvikt både på adjektivet och substantivet. Han är allvarlig men samtidigt i besittning av en mänsklig och fin humor. Inom Hortlax församling, som han varit trogen i snart 30 år, har han genom sin personlighet, sin redlighet och värme vunnit alla sina församlingsbor.
-------------------------------------------------------------
PITEÅ-TIDNINGEN ¤ Den 16 augusti 1958.
NY PROST. Domkapitlet i Luleå stift har vid sammanträde
på onsdagen utnämnt kyrkoherden i Hortlax församling,¨
C. O. DEGERMAN, till kontraktsprost i Piteå kontrakt.
-------------------------------------------------------------------
PITEÅ-TIDNINGEN ¤ Den 21 april 1960.Ett dödsbud, som väckte sorg och förstämning i bygden, förmälde på fredagsmorgonen att kyrkoherden i Hortlax, kontraktsprosten C. O. Degerman, hastigt avlidit på sitt sommarställe i Burvik, Hortlax. Den bortgångne hade under de senaste åren lidit av en hjärtåkomma och det var också en hjärtattack som ändade hans liv.

Prosten Degerman var född 1898 i Skellefteå församling. Efter studentexamen vid Enskilda läroverket i Uppsala inskrevs han vid teologiska fakulteten vid Uppsala universitet, där han avlade akademisk examina och blev prästvigd i sedvanlig ordning. Efter tjänstgöring som komminister i Robertsfors, valdes Degerman till kyrkoherde i Hortlax församling. 1960 utnämndes Degerman till prost i Piteå kontrakt. Det prästerliga kallet och ämbetet var givetvis för honom det väsentliga, men i detta inrymdes dessutom ett mycket stort och levande intresse för ungdomens vård.

Alltsedan han blev församlingens herde har han också beklätts med uppdrag, som haft anknytning till detta intresse. Som ordförande i folkskolestyrelsen och barnavårdsnämnden tillvann Degerman sig stor uppskattning och auktoritet. Han besatt dessutom en särpräglad förmåga att leva sig in i andra människors, särskilt de ungas, reaktioner och tänkesätt. Det fostrande i skolans arbete blev därför för skolstyrelseordföranden det viktigaste.

Prosten Degerman var även sedan många år ordförande i kyrkofullmäktige och kyrkorådet samt i lönenämnden, och i sin verksamhet inom nämnder och styrelser var hans strävan alltid att överbrygga motsättningar och skapa samförstånd. Den bortgångne var en sällsynt levande människa med tonvikten lagd på adjektivet. Han var allvarlig i sin attityd, men var samtidigt också i besittning av en mänsklig humor. Genom alla sina goda egenskaper som församlingsherde och människa hade han också tillvunnit sig sina församlingsbors odelade uppskattning och förtroende. Men även för de många utanför församlingskretsen, som i olika sammanhang kom i kontakt med en bortgångne, framstår han i minnet som en nobel och försynt man och en sann kristen människa. Som de närmast sörjande står makan Calla, f. Hallsenius, tre söner, fyra döttrar, tre mågar, sonhustru och syskon.
------------------------------------------------------
PITEÅ-TIDNINGEN ¤ Juli 1961.Prosten C. O. DEGERMANS sista färd.
Stilla och djupt gripen inför det sista avskedet stod biskopen i församlingen
mitt på kyrkogården under kransnedläggningen.

¤ I trettio år hade kontraktsprosten Carl-Olof Degerman varit församlingens herde i Hortlax, när han den 28 juli genom en överraskande hastig uppbrottsorder och oväntat lämnade sin församling och sin familj och gick över tidens gräns.

I trettio år förkunnade han Ordet från kyrkans predikstol och förrättade altartjänst, vigslar, barndop och jordfästningar i den helgedom, där han nu själv på lördagen som den första präst inom denna församling vigdes till griftero av biskop Ivar Hylander. Lördagen var sorgedag för Hortlax församling och flaggorna vajade på halv stång.

Till jordfästningen i kyrkan kl 13 hade kontraktets alla präster och sammanlagt 130 personer inbjudits, med redan en timme förväg började den rikt upplysta kyrkan fyllas av sorgedeltagare från alla håll inom kontraktet. Kontraktsprostens jordafärd skedde i all stillhet och i samma anda som han själv hade levt och verkat, men den var högtidlig, värdig och gripande från första till sista stunden, och betydligt mer än 1.000 personer bevistade jordfästningen och deltog i sorgehögtidligheten i kyrkan och på kyrkogården.

Mer än 1.000 personer följde församlingsherden på den sista färden ut till familjegraven på den sommarfagra kyrkogården. Kyrkoherde Degerman läste en versifierad hyllning till den hänsovre köttslige och andlige brodern, annars hölls inga tal vid graven och den överväldigande blomsterhyllningen skedde under tystnad och präglades av den djupa sorgen och saknaden.

Förutom kransar, som nedlades av de omnämnda talarna i kyrkan, nedlades även kransar från Hortlax Röda korskrets genom syster Esther, för Hortlax Evangeliska lutherska församling av hr Frans Dahlbäck och av predikant Ola Brännström. Före uppbrottet från kyrkogården sjöng Hortlax manskör unde kantor Sundéns ledning: Stilla skuggor av K W Böttiger.

De till ett 130-tal inbjudna gästerna samlades sedan till en minnesstund i församlingshemmet och gästerna med biskopen i spetsen hälsades välkommen av värdfolket, komminister Elof Wiklund med fru Annie. Kantor Sundén och kyrkoherde Degerman sjöng ett par solosånger under samvaron, de 200 telegrammen upplästes av värden, komminister Wiklund, och kyrkoherde Degerman. De två yngsta prästerna Curt Carlsson, Råneå, och kyrkadjunkt Henning Berglund, som utgått från Hortlax församling, talade i varma personliga ordalag om den bortgångna församlingsherden. Prosten Strömgren - tidigare Piteå - talade för de inbjudna gästerna och komminister Wiklund frambar de anhörigas tack för allt deltagande i deras sorg. Därmed var den gripande sorgehögtidligheten till ända.
------------------------------------------------------------------------------
PITEÅ-TIDNINGEN ¤ Augusti 1961.

(Kyrkoherde Degermans hustru, Ebba Calla f. Hallsenius, föddes 1904 och avled 1982. Makarna Degermans gravvård finns på Hortlax kyrkogård. Efterträdare på posten som kyrkoherde i Hortlax, efter C. O. Degermans bortgång, blev komminister Elof Wiklund. Curt Carlsson blev i sin tur församlingens nye herde efter Elof Wiklund. Curt Carlsson var född i Pitsund. Henning Berglund som också omnämns, var infödd hortlaxbo. Hennings föräldrahem var granne med mina farföräldrars hus vid Hortlaxvägen. Henning Berglund blev sedermera kyrkoherde i Piteå stadsförsamling.) Elof W. Curt C. Henning B. är alla avlidna.)
----------------
Roger.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0