ICA-bygge i centrala Piteå - 1975


Parkeringen vid Bodéns bokhandel och de mindre byggnaderna i
samma kvarter kommer att få ge plats för den nya ICA-hallen. Mål-
sättningen är att den skall stå klart i slutet av nästa år.ICA:s önskemål om en tomt för ett nytt varuhus i centrala Piteå kommer att påskynda byggandet av ett nytt centralförråd med 2 till 3 år. Det står klart sedan kommunen erbjudit ICA att disponera marken i kvarteret Stora Örnen mitt emot Bodéns bokhandel. I kvarteret finns i dag en stor parkeringsplats och några äldre byggnader. Kommunstyrelsens vice ordförande Kjell Carlsson informerade i går kväll vid Piteå arbetarekommuns möte om planerna.

ICA har stora parkerings- och utrymmesproblem i nuvarande ICA-Fyren. Företaget skrev redan 1970 till kommunen med begäran om att få uppföra eller hyra lokaler i kv Falken. Det alternativet har också utretts grundligt men efterhand avskrivits. Kv Falken ligger intill den nyuppförda folktandvårdsbyggnaden vid torget. Falken är också ett av Piteås äldsta kvarter och närheten till torget gör att man måste gå mycket försiktigt fram. Mot den bakgrunden har området mellan Bodéns bokhandel och Wallsténs parkering ansetts som lämpligare.

Varuhallen klar 1976
Men mellan det planerade ICA-huset och Timmerleden har kommunen stora delar av centralförrådet och personalutrymmen. Eftersom parkeringsplatser behövs för varuhuset och varuintaget måste ske från Timmerleden måste förrådslokalerna rivas innan varuhuset kan tas i bruk. Det betyder att kommunalarbetarna - som länge krävt ett nytt centralförråd - får hjälp av ICA när det gäller att lösa den frågan.

Centralförrådet måste nämligen tidigareläggas mellan 2 och 3 år. ICA:s önskemål är att den nya varuhallen skall stå klar årsskiftet 1976/77. För att projektet skall kunna genomföras inom den tidsramen måste marklösen, projektering och planarbete igångsättas omedelbart. Kommunen äger för övrigt redan i dag en del av marken och förhandlingar med de privata markägarna pågår.


De här båda förrådsbyggnaderna kommer i vägen. Här skall bli
parkeringsplatser och gata för varuintag till den nya ICA-hallen.

Hyra eller bygga?
ICA har uttryckt önskemål om att antingen få uppföra eller hyra lokalerna. Kjell Carlsson omtalade att kommunen ännu inte tagit ställning till vilket av alternativen kommunen väljer. ICA har accepterat den föreslagna tomten under förutsättning:
¤ att kv Falken inte bebyggs med ett affärshus med lokaler för livsmedel
¤ att systembolaget är villigt att acceptera nya lokaler i kv Falken
¤ att de nuvarande institutionerna såsom försäkringskassan och apoteket inte kommer att erbjudas nya lokaler i ex. kv Falken
¤ att de skisserade 197 parkeringsplatserna mot Timmerleden är färdiga när varuhuset tas i bruk.

Kommunens målsättning är att Storgatan skall göras till en attraktiv affärsgata i hela sin längd. Troligen görs den också till gågata i sin helhet. Kjell Carlsson informerade också om planerna på fjärrvärme i centrala Piteå. Bollen ligger nu hos Assi som väntas komma med ett bud. Om inte så sker kommer kommunen att satsa på ett eget fjärrvärmeverk.
.............................................................
PITEÅ-TIDNINGEN ¤
Den 13 februari 1975.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0