Älvsbyn i blickpunkten / 1945 - del 2

Kära älvsbybor, här kommer den andra delen som handlar om er hembygd, sett igenom Norrbottens-Kurirens utsände september 1945.Älvsby socken och municip ha goda konjunkturer just nu, och detta glädjande faktum tar sig uttryck i många slags aktivitet. Påtagligast märks den livliga byggnadsverksamheten, särskilt i municipet, som tillfört och tillför ett flertal nya lägenheter till bostadsbristens lindrande. Förtjänsterna i skogarna ha varit goda de senaste åren, och det finns stora reserver att ösa ur där, om man får tro förvaltare Engström. Arbetslöshet är inget problem, däremot råder en skriande brist på arbetskraft.

De goda sysselsättningsmöjligheterna i skogsarbetet, som betyder så mycket för socknen, har sin influerade verkan även på municipet, som är socknens naturliga centrum för handel och samfärdsel. När det gäller större inköp är Älvsbyn adressen, och köpenskapen livlig. Älvsbyn är ett vackert samhälle, där det ligger inbäddat mellan höga berg i ett grönskande landskap. Beteckningen Norrbottens pärla säger ju också en hel del om samhällets skönhetsvärden. En pärla brukar emellertid inte dofta, men det har dessvärre Älvsbyn gjort i hög grad under en följd av år, och det är kanske främsta orsaken till att den planerade turistföreningen kom av sig i starten.

Nu sedan avloppsfrågan är i färd att ordnas, torde de sanitära olägenheterna inom en överskådlig framtid definitivt vara ur världen. Den ominösa Fluxendalen skall från ett stinkande pesthål bli till ett prunkande parkområde, och den omvandlingen bör göra trakten till samhällets vackraste från att ha varit den mest avskydda. Klart för start av turistföreningen inom kort. Att Älvsby järnvägsstation är livligt frekventerad vet ju alla. Men även dess landsvägsförbindelser är goda med busslinjer åt alla håll och kanter. Vad samhällets utseende beträffar kan nämnas, att dess stora affärsgata visar många nya drag och fasaderna ha putsats på flera ställen. Kyrkan ligger vackert på en av de högsta punkterna och har en kull kyrkstugor intill sig som ett pitoreskt inslag i samhällskroppen. Centrum av Älvsbyn låg på sin tid på andra sidan kyrkan, men har efter järnvägens tillkomst krupit längre och längre fram mot stationen. Kanske man får uppleva en tredje rörelse i samhällsbildningen, när infartsleden flyttas till Fluxendalen och skapar goda lägen där.

Samhället har haft en skriande brist på samlingslokaler, men får lindring nu när aulan i den nybyggda kommunala mellanskolan tas i bruk. Skolbyggnadsverksamheten har varit livlig inom socknen, vilket visar att man är mån om det uppväxande släktet. Det bådar gott för utvecklingen. I municipet har man nu förutom mellanskolan där ungdomarna kan ta realexamen på hemmaplan, byggt ny folkskola och renoverat den gamla, och även för byarna i socknen har man ett stort nybyggnadsprogram under utförande. Älvsbyn, socken som municip, är som framgår av denna lilla skumning på ytan stadd på en lovande frammarsch, och orsak till detta är icke minst en idog och driftig befolkning.
-----------------------------------------------------------------------Landsfiskal B. Hansson söker vi upp på hans tjänsterum. Personligen är han en gladlynt herre med glimten i ögonvrån, men när det gäller lagens paragrafer är han obönhörlig, som en lagens väktare bör vara. Det ha vi märkt vid tinget, då han brukar ha en diger lunta att lägga fram för rättens prövning. Det sista året har varit förenat med större arbetsbörda än någonsin till följd av de evakuerade, som Älvsby socken härbärgerade en betydande del av. Ansvaret för dem kom att åvila honom i hög grad efter landsfiskalernas utnämning till civilförsvarschefer i höstas.

Landsfiskalen har inte varit mer än tre år i Älvsbyn, och hans uppfattning är att befolkningen i socknen i stort sett är laglydig och präktig. Under de tre åren har han fått intrycket, att fylleriförseelserna gått tillbaka något. Värst är det med tjuvskyttet, som florerar rätt mycket. Man tar för litet hänsyn till jakttider och man jagar på annans mark. Det förefaller som om folk tycker sig ha nedärvda privilegier att jaga lite hur som helst. Visserligen har landsfiskalen och hans medhjälpare hållit efter tjuvskyttet ganska hårt och ett stort antal åtal anställts, men ändå har landsfiskalen den uppfattningen att tjuvskyttet förekommer i ungefär lika stor omfattning som förut.

En annan sak, som även sorterar under landsfiskalen är skatteindrivningen. Det måtte innebära en rätt betungande arbetsbörda, ty skatterestantierna äro stora. Vid senaste kommunalskatteuppbörden utgjorde de mer än 200.000 kronor, vilket landsfiskalen anser är en alldeles för stor procent på restlängd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Älvsby Idrottsförening är en livaktig sammanslutning, som seglat i medvind de sista åren. Vi vänder oss till landsfiskal Hansson, som är föreningens ordförande, för att höra litet om idrottslivet i samhället. Han omtalar, att föreningen på sistone tagit upp tyngdlyftning på programmet. Man har redan flera verkligt lovande pojkar i den grenen som också klarat sig riktigt bra vid tävlingar. Vad beträffar fotbollen, som har huvudparten av intresset här liksom nästan överallt, har den ej gått så lysande, men landsfiskalen tror att det bättrar sig med den saken, bara pojkarna får en ny idrottsplats. Just här är det stora problemet för idrottsutövandet i Älvsbyn.
    - Det är nödvändigt med en ny idrottsplats, om vi överhuvudtaget skall kunna idka fri idrott, säger landsfiskalen. Den gärda man håller till på med fotbollen är otillräcklig även för detta specielle gebit, och vad värre är finns det inga som helst löparbanor, varför några friidrottstävlingar inte kan ordnas.

Föreningen har flera lovande friidrottare, men de kan givetvis under dessa förhållanden inte få den rätta träningen och tävlingsrutinen. Ett önskemål, som bör realiseras så fort som möjligt är därför den nya idrottsplatsen, betonar landsfiskalen, som nämner att föreningen har ansökan inne om stadsbidrag. Vad vinteridrotten beträffar har Älvsbyn det rätt bra förspänt. I vintras representerades föreningen flitigt i skidor. Man har ju numera en riktigt bra skidbacke, vilket haft till följd att man fått fram flera juniorer av god klass. De ha placerat sig verkligt fint i förhållande till att sporten är så ny häruppe. Vid tävlingarna som anordnades i Älvsbyn i vintras nådde sålunda en av juniorerna bästa hoppresultatet, inräknat även seniorerna.
Se upp i backen för Älvsbyn.
------------------------------------------------------------------------


¤ Den vackra träkyrkan som timrades av 40 fattiga bönder 1809.


¤ Här ses t.v. några 2-vånings kyrkstugor, där verkmästare Nilsson
vid Väg och Vatten överlägger med en av sina arbetare, t.h.


¤ Bostadsbyggandet har rask fart, och de båda husbilderna visa en
nybyggd fastighet och en där man just skall till att fira taklagsfest.


¤ Fluxendalens stank och drank har varit samhällets värsta olägenhet
genom åren. Nu håller den på att elimineras. Avloppsledningen från
skolorna ned till landsvägsbron är nu i det närmaste klar. Här skall klo-
aken utmynna. Vid landsvägskorsningen nära bron ämnar municipet
uppföra bad- och tvättinrättning. Bilden t.h. Så här rinner vattnet från
de på privat väg ordnade avloppen ned i Fluxendalen och samlas i
stinkande gölar. Avfallsvattnet rinner slutligen ned till Korsträskbäcken,
som passerar mitt genom samhället och sprider stanken vidare. Nu sedan
en viktig del av Fluxendalen sanerats, torde dock de värsta olägenheterna
bli undanröjda.

---------------------------------------------------------------------------------
NORRBOTTENS-KURIREN ¤ Fredagen den 14 september 1945.


Kommentarer
Postat av: Bredselsbo

Intressant läsning om Älvsbyn med omgivningar och fina bilder.

2011-11-29 @ 14:37:04

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0