Piteå lasarett byggs ut / 1975
Den nya entréhallen med cafeteria och inskrivningscentral kommer
att göra det betydligt lättare för patienterna att hitta i fortsättningen.
Samlingslokalen en trappa upp i byggnaden fyller också ett länge känt
behov.

Utbyggnaderna vid Piteå lasarett pågår för fullt sedan årsskiftet. För besökarna har detta betytt att huvudentrén varit stängd någon månad. Också i övrigt kommer lasarettsområdet att vara starkt påverkat av pågående arbeten de närmaste åren. Största aktiviteten pågår just nu vid huvudentrén. En ny sådan skall byggas om som en flygel utanför den gamla entréhallen. De nu påbörjade utbyggnaderna kommer att kosta 18-20 miljoner kronor och väntas pågå i två år framåt.

Den nya entréflygeln blir i tre plan. I markplanet kommer själva entrén med caféteria at inrymmas. Inskrivningscentralen kommer också att flyttas dit. Patienterna får alltså direkt veta vart de skall gå. En trappa upp i entréflygeln får lasarettet något som helt saknas i dag, nämligen en samlingslokal. Där kommer något 100-tal åhörare att rymmas. Vidare blir det en scen och ett litet maskinrum för filmapparat, intern radio och TV m.m. I entréflygelns suterrängplan kommer omklädningsrum för personalen att inrymmas. Meningen är att huvuddelen av personalen skall slussas in och ut den vägen med god anslutning till parkeringen nedanför backen. Den nya flygelbyggnaden beräknas vara klar om något år.


Sjukhusdirektör Tore Stenvall har sitt tjänsterum belamrat med rit-
ningar. Och utbyggnaderna väntas fortsätta också efter att de nu på-
började etapperna färdigställts.

NY LÄKARSTATION
Samtidigt har byggandet av en helt ny flygel börjat bakom lasarettet. Den nya byggnaden blir nästan lika stor som den nya lasaretssdelen där ambulansintaget finns. I den byggnaden kommer en ny distriktsläkarmottagning för sex läkare att inrymmas. Vidare kommer barnmottagningen barnavårdscentralen och distriktssköterskorna att få nya lokaler. Ögonmottagningen skall också flyttas till nya lokaler. Den för Piteå lasarett utlovade öron-näsa-halsspecialiteten kommer också att inrymmas där.

Gymnastikavdelningen kommer också att flyttas och samtidigt utökas den med en hydroterapiavdelning. Den nya flygelbyggnaden väntas stå klar om et par år.
    - Men  det är inte slut med detta, säger sjukhusdirektör Tore Stenvall. Vi har betydligt mera på önskelistan. Utbyggnaden kommer att fortsätta flera år framåt som en direkt fortsättning på pågående byggnadsarbeten om inte landstinget sätter stopp. Bland de nybyggnader som finns på önskelistan för framtiden finns bland annat ett centralkök.


Skyltar hjälper besökarna tillrätta under utbyggnadstiden. Provosoriet
kommer att fungera ca ett år framåt.


Här kommer den nya distriktsläkarmottagningen m.m. att byggas.
Den planerade gångbron över kanalen och Munksundsvägen kommer
att ge en naturlig gångförbindelse mellan lasarettet och centrala stan.

---------------------------------------------------------------------------------
PITEÅ-TIDNINGEN ¤ Fredagen den 14 februari 1975

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0