Hembygdsfest i BLÅSMARK / 1933I det led av nationella strävanden och strömningar som röra sig i tiden utgjorde den mycket livligt besökta sommarfesten i Blåsmark ett friskt och bra inslag. Hela tillställningen var synnerligen lyckligt anordnad. Man hade för säkerhets skull valt att hålla festen i det stora rymliga missionshuset, som dock ej kunde rymma mer än c:a halva antalet besökande, vilket uppgick till 6-800 personer. Platsen var rikligt smyckad med flaggor. Hortlax och Blåsmarks sångkörer medverkade. På grund av kyrkoherde Degermans sjukdom hölls hälsningstalet av predikant Karl Johansson, som på sitt lekande, fria  och fyndiga sätt gjorde en synnerligen god början.

Före inledningen sjöngs av körerna Grundtvigs psalm "Härlig är jorden", och efter inledningsanförandet sjöng Hortlax manskör under hr Löfstedts ledning "Vårt land..." varpå programmets huvudnummer tog vid. Det var ett c:a en och en halv timma långt föredrag, som hölls av en bygdens son, arkitekt Edw. Dahlbäck från St. Tuna. Föredraget var betitlat "Arvet från fäderna" och framfördes i tvenne avdelningar. Efter några inlednade ord om vår tids arvsmöjligheter och efter ett fyndigt inslag med ett gammalt skönhetsrecept höll talaren en saklig och ibland skarp vidräkning med vår tids politiska orättvisor och orättfärdigheter samt därav följande förflackning och opersonlighet.

Föredraget var en lovsång till människans fria vilja samt till det verkliga arbetet o. till personligheten. En axplockning ur det starkt personligt färgade föredraget får denna gång anstå, då vi hoppas att det snart i sin helhet kommer att utgivas i tryck. Festen avslutades med ett kort tal av predikant Johansson, som kraftigt betonade den fromma, frimodiga och goda viljans seger i världen. Till sist sjöngs unisont  "Vår Gud är oss en väldig borg".

------------------------------------------------------------------------
NORRBOTTENS ALLEHANDA ¤ Måndagen den 3 juli 1933

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0