Storforsolyckan den 29 oktober 1923

Den 29 oktober 1923 mötte sju personer drunkningsdöden, när ångfartyget "Lövholmen" sjöng vid Storforssågen inte så långt från mitt föräldrahem i Hortlax. Det var en förfärlig olycka som gav eko över hela vårt land. Av de sexton passagerarna miste sju personer sitt liv. Däribland en släkting till mig, 23-årige Åke Lindkvist boende i Storfors. Åke var tremänning till min far, John Lindqvist, och deras fäder var alltså kusiner. Min pappa som var född året 1923, den 19 februari, hade av naturliga skäl inget som helst minne av händelsen. Men det kan tänkas att de två äldsta syskonen, Ingvar, f. 1911, samt Erik, f. 1912, upplevde detta ur ett mera vuxet perspektiv. Det var inte förrän i vuxen ålder som jag lärde känna historien om vad som egentligen hände den där oktoberskvällen vid 18-tiden, när ångfartyget så ödesdigert stötte ihop med en timmerflotte. Piteå-Tidningen gav ut ett extranummer, där man noggrant följde upp händelsen. Piteå-Tidningen vars politiska färg var klart röd, (socialdemokratsikt), slog upp olyckshändelsen på ett betydligt större sätt än lokalkonkurrenten, Norrbottens Allehanda, vars politiska inriktning gick tvärt emot PT:s. Allehanda gav de högersinnade sin röst. Den text och bilder som publiceras på bloggen, är alla hämtade ur Norrbottens Allehanda, okt./nov. 1923. Detta eftersom jag tyvärr inte äger tillgång till 1923-års årgång av PT.
 
Onsdagen den 31 oktober 1923 berättas i Norrbottens Allehanda om den
tragiska olyckan där sju personer miste sina liv.
 
Så här beskrevs händelseförloppet några dagar efter olyckan:
 
Ångaren som kl. 6 på aftonen avgått från S. J.s Slipsfaktori till Storfors och Bergsviken med en kontingent arbetare, hemmahörande i dess trakter hade nämligen kolliderat med en utanför Storforssågen liggande timmerflotte och gått till botten. 12 sågverksarbetare o en dam, samt ångbåtens befälhavare kapten J. E. Viklund, maskinisten F. O. Bergman och dennes 13-årige son Göran, som även tjänsgjorde på fartyget.
 
De förolyckade:
 
¤ Fröken Elma Hortlund, Storfors, född den 17 oktober 1896 dotter till sågverksarbetaren Leonard Hortlund, Hortlax.
 
¤ Lars Nordström, Degeränget, född den 16 mars 1878, efterlämnar hustru och tre barn.
 
¤ David Nordström, son till ovan Lars Nordström, född den 5 november 1908.
 
¤ Karl Algot Hellgren, Bergsviken, född den 14 augusti 1878, efterlämnar hustru och fem barn.
 
¤ Johan Albert Svensson, Bergsviken, född den 22 juli 1889, efterlämnar hustru och tre barn.
 
¤ Johan Axel Eriksson, Bergsviken, född den 9 juli 1893, efterlämnar hustru och två barn.
 
¤ Åke Valdemar Lindkvist, Storfors, född den 29 november 1900, son till jordägaren J. E. Lindkvist, Bergsviken.
 
 
NORRBOTENS ALLEHANDA ¤ Måndagen den 5 november 1923.
 
I Norrbottens Allehanda, gjordes ett upprop att vara de olycksdrabbade familjerna till hjälp i den svåra stund som rådde.
 
UPPROP: Räck de genom Storforsolyckan nödställda en hjälpande hand!
I denna värld synes intet varaktigt, varje ögonblick öppnar nya gravar, än i luftens regioner, än i havens djup, allt är som en brusande strömmens böljor, jagande varandra...
Som en löpeld har nyheten om den sorgliga dödsfärden å Pitefjärden gått, ej endast över vår ort utan över hela landet, uppskakande och upprörande sinnena i högsta grad. Fäder hava slitits bort från sina hustrur och minderåriga barn, lvenadsglada ynglingar, kanhända familjens enda ekonomiska stöd, ha fått dela sina äldre arbetskamraters olycksöde, ja i en familj har såväl far som son lämnat sina anhöriga i djupaste sorg. Tretton barn och fyar hustrur stå spörjande och sörjande sina fäder och män, vilka så oförmodat, och som man tycker, även hänsynslöst försvunno därnere.
 
Fattigdomens och armodets spöke kommer förvisso av naturlig anledning att inom kort träda över tröskeln i de redan förut i sorg försänkta arbetarhemmen, och bidraga till att göra sorgen dubbelt så tung för de efterlevande. Några krystade och utmålande ordkombinationer giva dock så ytterst liten hjälp och lindring; den hemska händelsen i all sin nakenhet talar nog bäst sitt eget dystra språk. Det är därför i medlidsamhetens tecken och intresse, Norrbottens Allehanda ödmjukt vågar vädja till den stora allmänhet, som med fasa inför den sorgliga olycka, ryggat tillbaka inför dess vidd, att i möjligaste mån räcka en hjälpande hand åt de efterlevande för att i den omfattning, som möjligen finnes, trygga deras existens eller åtminstone linra armodet och sorgen, vilken strävan för övrigt av statsmakterna borde kraftigt understödjas.
 
Bidrag, som med största tacksamhet emottagas, kunna inlämnas direkt å Norrbottens Allehandas exp. eler också pr. post under adr. "STORFORSINSAMLINGEN" Norrbottens Allehanda, Piteå - Gåvornas fördelning kommer sedan att ske i samråd med kyrkoherde A. Wännman, Hortlax, som välvilligt ställt sig till förfogande härför. Teckningslistor finnas utlagda i härvarande banker jämte annorstädes, såväl i staden som på landsbygden.
------------------------------------------------------------------
NORRBOTTENS ALLEHANDA ¤ Måndagen den 5 november 1923.
 
- BEGRAVNING PÅ STATENS BEKOSTNAD -
Det torde nu kunna tagas för givet, att Storforskatastrofens offer komma att begravas på statens bekostnad. Järnvägsstyrelsen har de senaste dagarna haft frågan härom under behandling och därvid bl a inhämtat förvaltare Emanuelssons mening, vilken på det livligaste tillstyrkt ett sådant arrangemang. Järnvägsstyrelsen väntas också redan idag ingå med framställning till k. m:t, som har att fatta beslut i ärendet. Att regeringen tillmötesgår järnvägsstyrelsens framställning faller av sig självt.
 
Två av olyckans offer, Lars Nordström i Degeränget och hans son David, jordfästas i morgon middag kl. 1 i Öjeby kyrka, medan stoftet efter fröken Hortlund redan i går vigdes till gravens ro i Hortlax kyrka. De fyra övriga från Hortlax församling - K. A. Hellgren, J. A. Svensson, A. Eriksson och Åke Lindkvist - begravas om söndag. Åt ett av offren för Storforsolyckan, Åke Lindkvist, ägnar en kamrat sin bortgångne vän följande ord:
 
Åke Lindkvst! Bland Dina arbetskamrater var Du känd för Din stora plikttrohet och för Ditt orubbliga lugn. I Ditt hem sysselsatte Du dig på lediga stunder med musik och målning. Nu lever endast Ditt minne, men i Ditt hem har Du efterlämnat ett tomrum, så stort att det aldrig kan fyllas. Blott de alster Du kvarlämnat i form av vackra målningar över svenska samhällen, och i synnerhet över Din hembygd, Storfors, skall påminna de efterlevande om de höga och idéella intressen Du levde för.
 
Ett olycksöde synes ha vilat över släkten till den vid Storforskatastrofen omkomne Lars Nordström i Degeränget. Enligt vad Norrbottens Allehanda erfarit, har nämligen hans farfar, far och två bröder samt nu Nordström själv och hans son omkommit genom drunkning. Fadern och två bröder, som voro fiskare från Lule-Mörön, drunkande under fiske för några år sedan. Lars Nordström har två gånger förut under sina färder på sjön varit i fara att drunkna. Utmärkande för släkten Nordström har varit deras stora kärlek till sjön, i vilken de till slut funnit sitt olyckliga öde.
------------------------------------------------------------------
NORRBOTTENS ALLEHANDA ¤ Måndagen den 5 november 1923.
 
 
 
 
 
 
Åke Lindkvist och Johan Axel Eriksson, två av de sju omkomna i båtolyckan.
 
 
 
 
Åke Lindkvists far, Emil Lindkvist (1875-1941), ingick äktenskap 1899 med Alma Wiklund (1876-1962 från Hortlax. I äktenskapet föddes barnen: Bertil (1899-1962), Åke (1900-1923), Vally (1906-?), Håkan Halvard (1911-1912) samt Håkan Ragnvald (1913-1997). Emil Lindkvist jobbade som stalldräng på "Hospitalet" - dvs Furunäsets sjukhus. Emils äldre bror, Ludvig Lindkvist, senare med soldatnamnet Svärd, som därefter antog släktnamnet Englund, var född 1873 och avled 1957. Ludvig Englund var kronjägare, och bodde i Fagerheden med sin familj. Han var en färgstark personlighet, som ägde ordets gåva. Englund bodde sina sista år i en lägenhet i centrala Piteå med hustrun Ester f. Hedlund (1884-1955). Om Ludvig Englunds bravader, har jag författat två artiklar som publicerades i Piteå-Tidningen den 5-10 oktober 2009.
 
Ludvig Englund - föddes i Hemmingsmark med efternamnet Lindqvist. Han blev indelt
soldat med namnet Svärd. Bytte sedan till släktnamnet Englund. Ses här på en
bild på sin 60-årsdag när han blev livligt hyllad, med sång av skolbarn, flaggor och
hyllningar av många slag. Englund var farbror till Åke Lindkvist och bror till Emil
Lindkvist, Storfors. Bild: Norrbottens Allehanda - 1933.
 
--------------------------------------------------------------------------
 
 
-------------------------------------------
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0