"Raggartrafiken" på Sundsgatan stävjas

U-sväng i korsningen Sundsgatan-Uddmansgatan förbjuds,
enligt förslaget, för att i någon mån lösa stockningsproblemet.
 
De senaste åren har ständiga klagomål framförts från allmänheten när det gäller "raggartrafiken" på Sundsgatan i Piteå under kvällstid. Bilarna kryper fram och hindrar annan trafik. Nu har polisen framlagt förslag till stadens trafiknämnd om vissa ändringar som delvis kan förbättra situationen. Enligt förslaget skall U-sväng förbjudas vid korsningen Sundsgatan-Uddmansgatan och korsningen Sundsgatan-Västergatan. De bilar på Sundsgatan som skall svänga in i den andra körfilen, får köra antingen bort till korsningen vid Kyrkbrogatan eller till korsningen vig Bryggargatan. Därmed skulle man enligt polisens mening undvika en hel del trafikstockningar. Detta försök införs till dess trafikljus i korsningarna blir aktuella. Polisen har tittat på de lokala trafikföreskrifterna överhuvudtaget och har en hel del ändringar att föreslå.
 
Det finns flaskhalsar inom inre staden, som polisen och trafikanterna haft besvär med i flera år. De lokala trafikföreskrifterna som f n gäller, utfärdades 1967 i samband med högertrafikomläggningen men sedan har bara smärre förändringar skett.
 
BRA FÖRSLAG
Enligt polisens mening skulle deras nuvarande förslag till ändringar ha trätt i kraft redan den 1 april i år men trafiknämnden har hittills inte kommit till något konkret beslut. I varje fall synes polisens föreliggande förslag lösa en hel det trafikproblem och vi får väl hoppas att den lokala trafiknämnden snart gör någonting åt saken.
 
FLASKHALS VID DOMUS
Beträffande polisens förslag så innefattar de bl a ändringar från nuvarande bestämmelser när det gäller Aronsgatan, alltså gatustumpen från Prästgårdsgatan och upp till Storgatan vid Domus. Detta är f n en svår flaskhals. Dels skall en rad bilister in till hyreshusen och dels förekommer fraktfart på gatustumpen och allmän parkering av Domus-kunder. Polisen föreslår att all fordonstrafik förbjuds på den del av gatan, som går från Sparbanken och upp till Storgatan samt att parkeringsförbud utfärdas för resten av gatustumpen.
 
Nygatan föreslås enkelriktad mellan Uddmansgatan och
Västergatan. Bilarna får alltså bara köra i riktning ut från
staden.
 
FÖRBÄTTRING VID SKOLAN
Parkeringsförbud bör införas efter Uddmansgatan förbi skolområdet ända fram till Djupviken. F n parkerar både lärare och elever efter denna sträcka vilket ofta medför skymd sikt för övergångsstället där alla skolbarn skall passera. Tidigare finns P-förbud utfärdat från Sundsgatan och upp till Nygatan.
 
På denna del av Prästgårdsgatan vore en ändring befogad.
Förbjuden infart skulle bort för att möjliggöra fraktkörning
till Domus varuintag.
 
EN RAD AV P-FÖRBUD
Polisen har även följande förslag:
Parkeringsförbud utfärdas på Kyrkbrogatan mot Hamngatan. Parkeringsförbud utfärdas på båda sidor om Storgatan hela sträckan från Rådhustorget till Trädgårdsgatan. Parkeringsförbud på båda sidor om Lillbrogatan samt södra sidan av Nygatan mellan Uddmansgatan och Lillbrogatan. Samtidigt föreslår man enkelriktning av Nygatan mellan Uddmansgatan och Västergatan vilket medför att man bara får köra Nygatan västerut, alltså ut ur stan.
 
Sträckan Rådhustorget-Trädgårdsgatan efter Storgatan
får parkeringsförbud på bägge sidor.
 
FÖRBJUDEN TRAFIK UPPHÄVS
F n råder förbjuden trafik efter kl 22.00 på Uddmansgatan mellan Storgatan och Hamngatan. Men polisen vill upphäva förbudet när det gäller nedre delen mellan Storgatan och Hamngatan då man anser att folk bör få fri passage till t ex posten och den kiosk, som är belägen på platsen. Förutom allt detta föreslås en del smärre förändringar om stoppförbud, parkeringsförbud osv.
 
Aronsgatan mellan Prästgårdsgatan och Storgatan är
en verklig flaskhals. Här föreslår polisen parkeringsförbudoch förbjuden trafik på övre delen.
 
DETTA HAR GLÖMTS BORT
En sak har man emellertid förbisett både från polisens och trafiknämndens sida och det är Prästgårdsgatan på delen Aronsgatan-Kyrkbrogatan. Denna del är f n enkelriktad vilket bör ändras. F n kör folk, som besöker stadsbiblioteket mot körriktningen. Detta gäller bara en sträcka på ett 15-tal meter men man måste tyvärr vara lagbrytare för att undvika en lång sväng över Uddmansgatan och dess flaskhalsar. Men det stora problemet är för de lastfordon, som skall in till Domus lastbrygga. De måste göra en sväng via korsningen Sundsgatan-Uddmansgatan osv för att komma in från rätt håll. Den aktuella gatudelen av Prästgårdsgatan är bred och tillåter mer än väl dubbelriktad trafik.
 
Här i Uddmansgatans förlängning förbi skolan föreslås
parkeringsförbud på bägge sidor.
 
DÅLIG INFORMATION
Hur skall nu allmänheten och speciellt främmande bilister få reda på allt detta virrvarr av lokala trafikbestämmelser. Ja, det är en fråga som inte är riktigt löst. Åtminstone inte på ett bra sätt. För t ex en främmande bilist gäller att han vid ett besök i staden skall göra sig underkunnig om de lokala trafikbestämmelserna. Han hänvisas till polisstationen och där finns ett exemplar uppsatt. Men det finns inte tillgång till ett exemplar som han kan få ta med sig. Man har nämligen ännu inte löst problemet vem som skall stå för kostnaderna för dublicering och distubution av trafikbestämmelser. I dagens läge är det bara polisverkets välvilja bilisten får lita på.
 
STADEN BÖR MEDVERKA
Många städer har gjort så att staden trycker broschyrer där de viktigaste lokala trafikbestämmelserna införs och broschyrerna delas ut till allmänheten och t ex turister. Där får man anvisningar om parkeringsplatser osv.
 
ÄR TRAFIKNÄMNDEN EFFEKTIV?
Man skulle ju önska att den lokala trafiknämnden vore mer aktiv och i synnerhet satte sig in i trafikproblemen. Piteå-Tidningen har påpekat önskvärdheten att det i trafiknämnden ingick ledamöter som hade direkt med trafik att göra t ex polismän från trafikavdelningen, drosk- och trafikchaufförer etc. Folk som dagligen möter olika problem.
-----------------------------------------------------------------------------------
PITEÅ-TIDNINGEN ¤ Onsdagen den 13 maj 1970.
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0